Kun eduskuntapuolueet sopivat kansanedustajien avokätisen sopeutumiseläkejärjestelmän lopettamisesta, sovittiin samalla sopeutumiseläkkeen korvaajan eli niukemman sopeutumisrahan tason nostamisesta. Tarkka summa jäi auki, mutta keskusteluissa oli esillä noin 300 euron korotus sopeutumisrahan kuukausitasoon.

Summaan on viitannut julkisuudessa perussuomalaiset, joka irtautui eduskuntapuolueiden yhteisestä sopimuksesta viime hetkellä viime perjantaina.

Tuoreimpana puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri kirjoitti maanantaina , että 1. ja 2. kauden kansanedustajien sopeutumisrahan kuukausitasoa olisi määrä nostaa vajaat 300 euroa. Perussuomalaiset ei halunnut tätä hyväksyä, vaikka muun muassa puhemies Paula Risikko on huomauttanut, että yhteisten neuvotteluiden toinen vaihtoehto, ansiosidonnaiseen siirtyminen, olisi nostanut kansanedustajien turvan tasoa vielä enemmän.

Eduskuntapuolueiden neuvotteluissa kristillisdemokraattien eduskuntaryhmää edustanut Peter Östman vahvistaa Uudelle Suomelle, että keskusteluissa oli esillä noin 300 euron korotus nykyiseen 1750 euron sopeutumisrahaan ensimmäisen kauden kansanedustajien osalta. Uusi taso jäi kuitenkin lopulta auki, Östman sanoo.

– Se, mitä linjattiin, oli että nostettaisiin tasoa hiukan, että se olisi jonkin verran alle ansiosidonnaisen työttömyysturvan tason. Kysehän on siitä, että kansanedustajilla ei ole ansiosidonnaista työttömyysturvaa, jolloin sopeutumisraha on katsottu tarpeelliseksi. Erityisesti yksityiseltä sektorilta tulevat kansanedustajat putoaisivat muuten täysin nollille [tippuessaan eduskunnasta], Östman käy läpi sopeutumisjärjestelmän perusteita.

Östman pitää perussuomalaisten puheita ”uusista etuuksista” erikoisina ottaen huomioon, että kansanedustajien työttömyysturva jäisi yhä kuukausitasolla alle tavallisen ansiosidonnaisen työttömyysturvan tason.

Eduskuntaryhmien muistion mukaan sopeutumisrahan nykyinen taso on alhaisempi kuin ansiosidonnaisen työttömyysturvan taso 1–2 kautta eduskunnassa olleilla. Yhden kauden eduskunnassa olleilla myös sopeutumisrahan maksukausi on lyhyempi kuin työttömyysturvassa, ryhmät toteavat.

Tason noston lisäksi päätettiin, että oikeus sopeutumisrahaan alkaa jatkossa jo yhden vuoden eduskuntatyön jälkeen nykyisen kolmen vuoden sijaan. Sopeutumisrahaa maksetaan 1–3 vuoden ajan.

Eduskunnan puhemies Paula Risikko on johtanut työtä sopeutumiseläkejärjestelmän poistamiseksi. Häneltä ei irronnut tietoa siitä, millaista tasokorotusta sopeutumisrahaan on suunniteltu.

– Luvut tarkentuvat lain kirjoitusvaiheessa. Linjauksen tarkoitus on, että sopeutumisrahan tasoa nostetaan lähemmäs ansiosidonnaisen työttömyysturvan tasoa, Risikko vastasi Uudelle Suomelle alkuviikosta.

Sopeutumiseläkkeiden lopettaminen koskee vain sellaisia entisiä tai nykyisiä kansanedustajia, jotka on valittu eduskuntaan ennen vuotta 2011. Ne, joilla eläke on ollut maksussa, voivat saada sopeutumisrahaa vielä kolmen vuoden siirtymäjakson ajan lakien voimaantulon jälkeen. Vuoden 2011 jälkeen valitut kansanedustajat eivät nytkään ole oikeutettuja saamaan sopeutumiseläkettä vaan sopeutumisrahaa, mutta he siis hyötyvät tasonostosta.

Jatkossa sopeutumisrahaa maksettaessa otetaan huomioon ansio- ja yrittäjätulojen lisäksi myös pääomatulot, mikä vähentää mahdollisuuksia järjestelmän väärinkäyttöön.

Lisäksi puolueiden muistiosta löytyy muutamia erityispykäliä. ”Kohtuuttomiksi koettujen tilanteiden huomioon ottamisen” vuoksi todetaan, että lakiin tulee lisätä harkinnanvarainen mahdollisuus myöntää erityisestä syystä sopeutumisrahaa enintään 12 kuukaudeksi. Tällainen tilanne koskisi ”terveydellisiä, taloudellisia, sosiaalisia tai muita erityisiä syitä” ja entisen kansanedustajan tulisi hakea rahaa erikseen.

Lisäksi yli 15 vuotta sitten esimerkiksi ministerin tehtävissä toimineet henkilöt voisivat hakea eduskunnan kansliatoimikunnalta harkinnanvaraista ylimääräistä eläkettä, koska heidän näissä tehtävissä ansaitsemansa palkkiot ”eivät ole mukana laskettaessa eläkkeen perusteena olevaa palkkaa”.

– Perussuomalaiset eivät voi hyväksyä sitä, että uudessa mallissa kansanedustajien miehittämä kansliatoimikunta voi myöntää toverituomioistuimena rahaa pärstäkertoimen mukaan. Sen sijaan olisimme voineet hyväksyä esillä olleen mallin, jossa kansaedustajat laitetaan samalle viivalle muiden kansalaisten kanssa, eli kansanedustajat olisivat siirtyneet ansiosidonnaisen päivärahan ja aktiivimallin piiriin, perussuomalaisten Meri kritisoi.