Haastaako uusi, laajentunut Brics-ryhmä tosissaan Yhdysvaltain ja länsimaiden hegemoniaa maailmassa? Onko maailmanjärjestys oikeasti muuttumassa?