Raiskauksen määritelmän päivittämiseen tähtäävä Suostumus2018-kansalaisaloite on saavuttanut 50 000 kannattajan rajapyykin. Kansalaisaloite viedään kevään 2019 eduskuntavaalien jälkeen aloittavalle eduskunnalle, aloitteen tekijät tiedottavat.

“Nykyisestä eduskunnasta ei löytynyt riittävästi tukea raiskauksen määritelmän päivittämiseksi. Onneksi vaalien myötä aukeaa mahdollisuus valita eduskuntaan uuden sukupolven päättäjiä, joille on selvää, että oikeus päättää oman kehon rajoista on perustavanlaatuinen ihmisoikeus. Tämän puolesta tulemme kampanjoimaan ensi keväällä”, sanoo toinen kampanjan vetäjistä, Hanna-Marilla Zidan.

”Nyt jos koskaan on aika korjata todellisuudesta vieraantunut laki ja tunnistaa, että raiskaus on aina itsessään väkivaltaa”, Zidan myös sanoo.

Kansalaisaloitteen tavoitteena on muuttaa raiskauksen määritelmä rikoslaissa suostumukseen perustuvaksi. Nykyisin raiskaukseksi tulkitaan sellainen seksuaalinen teko, joka sisältää näkyvää väkivallan käyttöä tai todistettavaa väkivallan uhkaa.

Ruotsissa lakia on muutettu suostuvuusnäkökulma huomioon ottaen.