Johtamiskouluttaja, strategiakonsultti ja hallitusammattilainen Minna Isoaho kritisoi Puheenvuoro-blogissaan hallituksen esitystä arvonlisäveron alarajan nostosta.

Hallituksen esityksen mukaan alv:n 8500 euron alarajaa nostettaisiin 10 000 euroon. Hallitus perustelee esitystä yrittäjyyden edistämisellä. Isoahon mielestä hanke on näpertämistä näennäisuudistuksen kanssa.

- Käytännössä hallituksen esityksessä puhutaan siis sellaisesta yritystoiminnasta, jossa yrityksen liikevaihdon ei missään tapauksessa toivota ylittävän 10 000 euroa vuodessa. Tällaista liiketoimintaa ei voi pitää työllisyysnäkökulmasta kestävänä eikä yrittäjyysnäkökulmasta vastuullisena. Kyseinen 10 000 euroa ei riitä edes yritystoiminnan pakollisten kulujen kattamiseen puhumattakaan siitä, että yrittäjä voisi maksaa itselleen siitä palkkaa, Isoaho kirjoittaa.

Isoaho antaa blogissaan myös käytännön esimerkkejä toimenpiteen vaikutuksista. Hän esittelee kaksi laskelmaa.

- Mikäli toiminnan myyntikate on 40 %, jää 10 000 euron liikevaihdosta kiinteisiin kuluihin ja rahoituskuluihin käytettäväksi 4 000 euroa. 40 %:n myyntikate on aika tavallinen katetaso tavaran myynnissä.

- Kuten luvuista nähdään kyseinen summa riittää vain pakollisen YEL-minimimaksun suorittamiseen sekä välttämättömiin pankki-, maksupääte-, puhelin-, netti- ym. kuluihin, Isoaho kritisoi.

Toisesta esimerkistään hän kertoo näin:

- Siinä liiketoiminta on luonteeltaan neuvontatyötä tms. jossa ei tarvitse ostaa myytäväksi tarvittavia tuotteita lainkaan. Tällöin myyntikate on 100 % ja koko kertynyt 10 000 euroa voidaan käyttää muihin toiminnan kuluihin, kuten esimerkiksi palkkoihin. Kun kulut pidetään samalla tasolla kuin esimerkissä 1 (ja edelleen iso osa kuluista jää kokonaan huomiotta), todetaan, että palkanmaksuvaraa jää vuositasolla 6 000 euroa. Se on 500 euroa kuukaudessa eikä vastaa tasoa, jolla yrittäjä voisi elättää itsensä. Tämä laskelma osoittaa, että alv:n alarajan nostolla ei ole mitään tekemistä menestyvän yritystoiminnan edistämisen kanssa, Isoaho kirjoittaa.

Isoahon mielestä hallituksen esitys auttaa niitä henkilöitä, joiden liikevaihtotaso on tällä hetkellä yli 8500 euroa, mutta ”joilla ei ole tarkoituskaan kasvattaa toimintaa sellaiseksi, josta voitaisiin kattaa kaikki toiminnan kulut”.

- Kyseinen teoreettinen 500 euron “bruttopalkanmaksuvara” on matalampi kuin esimerkiksi julkisessa keskustelussa ollut perustulon taso. Palkka on lisäksi veronalaista, kun perustulo on verotonta. On huolestuttavaa, että hallituksessa ja eduskunnassa kuvitellaan alv:n alarajan nostolla olevan myönteinen vaikutus yrittäjyyden edistämiseen, Isoaho kritisoi.