Korkeasti koulutettujen työmarkkinajärjestö Akavan pääekonomisti Eugen Koev kertoo taustoja siitä, miten Akavan laskelmaan hallituksen työelämäuudistusten vaikutuksista on päädytty.

Akavan laskelman kyseenalaisti tänään konsultti Minna Isoaho, joka omassa laskelmassaan päätyi huomattavasti pienempään rahalliseen vaikutukseen.

Kun 5000 euroa kuussa tienaavan vuositulo Akavan mukaan pienenisi 4999 euroa hallituksen uudistusten myötä, olisi vaikutus Isoahon mukaan vain 750 euroa, tai vapaa-ajan menetys mukaan laskettuna noin 3000 euroa.

Eugen Koevin mukaan Isoaho on omassa laskelmassaan yksinkertaistanut asioita liikaa.

– Kuten tämän tapaisissa laskelmissa asian laitaa on, valintoja ja arvioita joutuu tekemään useassa eri kohdassa ja jossain määrin yksinkertaistamaan asioita, ei kuitenkaan liikaa, Koev kirjoittaa Isoahon blogikirjoituksen kommentissaan.

Koevin mukaan lomaraha-asiaan liittyy kaksi eri elementtiä. Koev kertoo, että kunnilla lomaraha pienenee automaattisesti, kun lomaoikeus supistuu.

– "Pakkolakien" lomarahaleikkaus tulee tämän päälle, eli kuntasektorin yleisessä sopimuksessa [lomarahan] leikkaus suhteessa kuukauden kokonaispalkkaan on yhteensä 41,7 % ja vaikutus vuosituloon on tosiaan 2,2 %, 5000 euron kuukausipalkalla (63 300 vuositulolla) tämä tarkoittaa 1393 euroa tulon menetystä, Koev kertoo.

Koevin mukaan yksi yksinkertaistus on se, että Isoahon laskelmassa kuukausipalkka on jaettu 22 päivällä päiväpalkan saamiseksi.

– Vuodessa nimittäin ei ole 12*22=264 työpäivää, koska on lomat, arkipyhät ja keskimäärin 10 päivän sairasteluja sekä muita poissaoloja. Yhden työpäivän hinnaksi on tavanomaista arvioida 0,45 % vuositulosta, eikä 0,38 % kun kirjoittajan laskelmassa, hän toteaa.

– Kerroin 0,45 % vastaa 222 työpäiviä. Todellisuudessa työpäiviä on keskivertotyöntekijälle tätä ainakin jonkin verran vähemmän, joten yhden työpäivän vaikutus on enemmän kuin 0,45 %. Laskelmassani 8 päivän lomien lyhennys vastaa 8*0,45 % = 3,6 % vuositulon "laskennallista" menetystä. 5000 euron palkalla vuositulo on 12,66 * 5000 = 63 300 ja menetys on tästä johtuen 2 279 euroa vuodessa eikä 1818 euroa, Jos nyt joku kysy miksi vuositulo on 12,66 kk. palkka - siksi, että kunnan yleisessä sopimuksessa pitkissä työsuhteissa lomaraha vastaa noin 66 % yhden kuukauden kokonaispalkkaa, Koev avaa laskelmaa.

Koevin mukaan kerroin 0,45 kuvastaa työpäivän hintaa eli tilannetta, jossa yksi vapaapäivä muuttuu työpäiväksi.

– Toinen kerroin, joka laskelmassa käytetään, on 0,39. Tämä taas kuvaa palkallisen päivän muuttamista palkattomaksi. Palkalliseksi päiviksi luetaan työpäivien lisäksi lomapäivät arkipyhät ja muut palkalliset poissaolot, Koev kirjoittaa.