Keskustan niin sanotuista valejäsenistä eli perhevaltakirjalla liitetyistä jäsenistä noussut kohu herättää kysymyksen, onko keskustan nuorisojärjestölle annettu liikaa valtion tukea. Opetusministeriö myönsi Suomen Keskustanuorille tänä vuonna 682 000 euroa.