Suomalaiset metsänomistajat saavat tulevaisuudessa päättää, haluavatko he kuulua metsänhoitoyhdistyksiin ja maksaa metsänhoitomaksua. Maa- ja