Fortumin nimitystoimikunta esittää reipasta korotusta hallituksen palkkioihin. Hallituksen puheenjohtajalle esitetään peräti 75 000 euron vuosipalkkiota, kun palkkio viime vuonna oli 66 000 euroa.

Varapuheenjohtajan palkkio nousee esityksen mukaan 49 200 eurosta 57 000 euroon. Hallituksen jäsenet saisivat 40 000 euroa vuodessa, kun tähän asti palkkio on ollut 35 400 euroa vuodessa.

Kokouspalkkio pysyy ennallaan 600 eurossa per kokous.

- Fortumin pörssiarvo on pitkällä ajalla kehittynyt suotuisasti ja yhtiöstä on viime vuosina tullut yksi Helsingin pörssin arvokkaimmista yrityksistä. Samalla yhtiö on edelleen sekä kansainvälistynyt ja investoinut voimakkaasti että maksanut omistajilleen tasaista ja hyvää osinkoa. Yhtiön hallituspalkkioita ei kuitenkaan ole tarkastettu sen arvonkehitystä ja hallitustyöskentelyn vaativuuden lisääntymistä vastaavasti, perustelee toimikunta palkkiokorotuksia.

Fortumin hallituksen varapuheenjohtajaa Sari Baldaufia esitetään hallituksen uudeksi puheenjohtajajsi. Varapuheenjohtajaksi esitetään Christian Ramm-Schmidtiä ja uudelleen valittaviksi jäseniksi Minoo Akhtarzandia, Heinz-Werner Binzeliä, Ilona Ervasti-Vaintolaa ja Joshua Larsonia. Uusiksi jäseniksi ehdotetaan Kim Ignatiusta ja Veli Sundbäckiä.