Ammatillinen keskusjärjestö SAK on julkaissut ehdotuksensa perhevapaamalliksi.

SAK:n mallissa 12 kuukauden vanhempainraha jaetaan tasan vanhempien kesken. Osa päivistä olisi siirrettävissä toiselle vanhemmalle tai perheenjäsenelle.

Nykyisin vanhempainrahakauden jälkeen maksetaan kotihoidontukea eli hoitorahaa sekä erilaisia korotuksia. Tämän järjestelmän SAK korvaisi sillä, että kuuden kuukauden ajan hoitoraha jaetaan vanhempien kesken, jolloin etuus on 800 euroa kuukaudessa.

– Puolitettuna hoitoraha riittää yhdelle vuodelle. Hoitoraha on silloin 400 euroa kuukaudessa, eli hiukan enemmän kuin perustasoinen kotihoidon tuki.SAK:n mukaan mallin on tarkoitus purkaa kannustiloukkuja, sillä se ei sakota työskentelypäivistä, vaan nuo päivät voi siirtää käytettäväksi myöhemmin.

Etuuksia voisi käyttää pitkänä vapaana, yksittäisinä päivinä, pätkänä, lomittain ja puolitettuina.

– Nykyinen järjestelmä ohjaa äitejä pitkille perhevapaille, mikä heikentää naisten asemaa työmarkkinoilla ja heidän tulevia eläkkeitään. Isät eivät pysty käyttämään kaikkia isyysrahojaan äidin ollessa pitkään perhevapailla, SAK:n ekonomisti Ilkka Kaukoranta kommentoi.

SAK:n mukaan sen perhevapaamalli ei lisää yhteiskunnan eikä työnantajan kustannuksia tai velvoitteita.