Yksityislääkäri kirjoitti masennuspotilaalle kannabisreseptin. Potilas käytti aineeseen 950 euroa kuukausittain ja haki Kelalta maksusitoumusta, mutta huonolla menestyksellä.

Viranomaiset ja eri oikeusasteet ovat joutuneet pohtimaan, onko kannabisresepti otettava huomioon lisäkuluna, kun toimeentulotukea määritellään.

Potilas oli saanut yksityislääkäriltä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean erityisluvalla reseptin lääkekannabikselle vaikean masennuksen hoitamiseksi. Hoito tuli kalliiksi. Potilas haki Kelalta maksusitoumusta noin 950 euron kuukausittaiseen menoon.

Kela kieltäytyi, ja asia eteni hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus suhtautui potilaan ongelmaan Kelaa myönteisemmin. Oikeuden mukaan kaksi psykiatrian erikoislääkäriä on todennut lääkekannabiksen valittajan hoidon kannalta tarpeelliseksi.

Lääkärikeskus oli antanut psykiatrin lausunnon, jonka mukaan lääkekannabis on tehonnut erinomaisesti eikä sillä ole ollut mitään havaittavia haittoja.

Myös psykiatrian erikoislääkäri puolsi lääkekannabiksen käyttöä valittajan hoidossa, koska käytössä olevan tiedon perusteella lääkekannabiksen hyödyt potilaan kohdalla ovat potentiaalisia haittoja suuremmat.

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan potilaan toimeentulotuessa tuli ottaa huomioon valittajan lääkemenot tarpeellisen suuruisena. Asia palautettiinkin Kelan oikaisuvaatimuskeskukselle.

Seuraavaksi oli edessä korkein hallinto-oikeus.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että Fimean myöntämää erityislupaa ei voitu pitää yksinään riittävänä perusteena lääkevalmisteesta aiheutuneen menon ottamiseksi huomioon perustoimeentulotukea myönnettäessä.

Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen ja saattoi voimaan Kansaneläkelaitoksen päätöksen, eli maksusitoumusta lääkekannabiksen aiheuttamiin kuluihin ei myönnetty.