Näin päätellään THL:n, TTL:n ja Kuntaliiton laatimassa SisäNyt-sisäilmaselvityksessä.

Ongelman laajuus hahmottuu, kun lasketaan sisäilmaongelmista kärsivien kuntatoimitilojen osuutta rakennuskannasta. Laskelman perusteella merkittävät sisäilmaongelmat kattavat peräti 2,4 miljoonaa neliömetriä.

Sisäilmassa voi olla haittatekijöitä, jotka lisäävät pitkäaikaissairauksien riskiä. Haittoja ovat esimerkiksi rakennusten kosteusvauriot, asbesti, radon ja hiukkasmaiset ilmansaasteet.

Sisäilmaongelma on merkittävä, jos siihen liittyy haitallista altistumista. Kyseessä ovat laajemmat rakenteelliset viat, jotka vaativat kiireellistä korjaamista.

Peruskoulut ja lukiot

Selvitys kertoo, että kuntien omistamissa ja käyttämissä rakennuksissa merkittäviä sisäilmaongelmia esiintyy jopa 18 prosentissa rakennusten kokonaisneliömäärästä.

Selvitys on karua luettavaa. Kuntien omistamista peruskouluista ja lukioista 17,9 prosenttia kärsii merkittävistä sisäilmaongelmista.

Päiväkodeista 11,0 prosenttia, sosiaali- ja terveystoimen rakennuksista 13,0 prosenttia ja toimistorakennuksista 13,7 on altistunut merkittäville sisäilmaongelmille.

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan raportti kertoi jo vuonna 2012, että kosteusvaurioita on erityisesti hoitolaitoksissa (20-26 prosenttia kerrosalasta) sekä kouluissa ja päiväkodeissa (12-18 prosenttia kerrosalasta).

”Ongelma voi johtaa joissakin tapauksissa myös terveysvaaraan”, SisäNyt-selvityksessä varoitetaan.

Ongelmien monet syyt

Selvityksen mukaan sisäilmaongelmien yleisimpiä syitä ovat ilmanvaihtoon liittyvät ongelmat, tunkkaisuus ja painesuhteet. Kosteus- ja homevauriot mainitaan myös syinä.

Lisäksi mineraali- ja villakuidut sekä kemialliset yhdisteet synnyttävät sisäilmaongelmia. Asbesti ja radon ovat selvityksen perusteella harvinaisempia syitä, koska ne eivät aiheuta välitöntä oireilua.

Selvityksessä mainitaan rakennusmateriaaleista aiheutuvat kemialliset päästöt ja orgaaninen pöly, mutta myös rakennusvirheiden synnyttämät viat.

Selvityksen kyselyn mukaan merkittävä osa suomalaisista on kokenut saaneensa oireita sisäilmasta joskus elämänsä aikana. Valtaosa ihmisistä raportoi, että oireet ovat vakavuudeltaan lieviä tai kohtalaisia.

Kunta-alan työntekijät ja heistä erityisesti hoito- ja opetustyötä tekevät työntekijät kokevat yleisimmin sisäilmaan liitettyjä oireita ja haittoja.