Airiston Helmi -nimisen venäläistaustaisen yrityksen tonttikaupat Turun saaristossa ovat olleet 2010-luvulla Suomen hallituksen ja tasavallan presidentin erityisessä seurannassa ja huolenaiheena.

Niistä on keskusteltu ylimmässä valtionjohdossa, muun muassa tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa TP-UTVAssa, jo edellisellä vaalikaudella eli vuosina 2011–2015. Venäläisten toiminnan seurantaa Turun saaristossa on tehostettu Krimin miehityksen eli kevään 2014 jälkeen. Suomen valtionjohdon huolena on ollut, että tunnuksettomia venäläisjoukkoja eli niin sanottuja vihreitä miehiä saatettaisiin majoittaa venäläisten omistamien kiinteistöjen alueella Turun saaristossa.

Hallituksen ja tasavallan presidentin Sauli Niinistön vuosia jatkunut huoli Airiston Helmen toiminnasta vahvistetaan Aamulehdelle useista ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähteistä. Toisistaan riippumattomien lähteiden mukaan ylimmän valtionjohdon erityisseurannassa on ollut vuonna 2007 perustettu Airiston Helmi Oy.

Vuonna 2016 suojelupoliisin supon päällikkö Antti Pelttari antoi eduskunnan hallintovaliokunnalle lausunnon, joka on päivätty 27.9.2016. Kyseessä on suojelupoliisin asiantuntijalausunto hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta sekä sisäisen turvallisuuden selonteosta.

Aamulehden haastattelemat lähteet kertovat, että supon päällikkö Pelttari toi lausunnossaan hienovaraisesti ilmi vakavan huolen, jota myös valtionjohto tunsi Turun saariston kiinteistökauppoja kohtaan.

"Suomessa on havaittavissa sekä ilmiöitä, joissa voi olla kyse valmistautumisesta tulevaan vaikuttamiseen että suoranaisesta vaikuttamisesta. Toimenpiteitä, joissa saattaa olla kyse valmistautumisesta tulevaan vaikuttamiseen kriisitilanteessa, havaitaan jatkuvasti. Tällaisesta voi olla kyse maakaupoissa, joissa ei näyttäisi olevan liiketaloudellista tai kiinteistön tavanomaiseen käyttöarvoon liittyvää logiikkaa. Vieraan valtion lukuun toimiva maanomistaja voi kuitenkin rakentaa kiinteistölleen rakennelmia, joita vieras valtio voisi kriisitilanteessa hyödyntää esimerkiksi liikenneväylien sulkemisessa tai tunnuksettomien joukkojen majoittamisessa", Pelttari kirjoitti supon lausunnossa eduskunnan hallintovaliokunnalle.

Useat ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeat lähteet vahvistavat, että Pelttari tarkoitti nimenomaan Airiston Helmeä ja sen Turun saaristossa tekemiä kiinteistökauppoja.

Airiston Helmi on liitetty vahvasti viikonloppuiseen viranomaisten suuroperaatioon Turun saaristossa. Poliisi ei kuitenkaan esitutkintalain vuoksi kerro, mihin yhtiöön talousrikostutkinta liittyy.

Lue lisää:

KRP: Suuroperaatiossa löytyi 500 000 euroa käteistä rahaa – myös aluksia tutkittu

KL:n analyytikko Airiston Helmestä: ”Eihän tässä ole mitään järkeä bisneksenä”