Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus neuvottelee tänään ensi vuoden talousarviosta budjettiriihessä. Samaan aikaan ajatuspaja Libera julkaisi oman varjobudjettinsa.

Liberan mukaan sen varjobudjetin tarkoituksena on selkeyttää käsitystä valtion ydintehtävistä ja esittää vaihtoehtoja julkisen talouden tasapainottamiselle.

”Vuoteen 2008 asti nähty tuottavuuden nousu on pysähtynyt. Bruttokansantuote on yli vuosikymmenen ajan pysynyt vuoden 2008 huipputason alapuolella, eikä uusi talouskriisi helpota tilannetta. Taloussuhdanteesta huolimatta julkisen sektorin kuluja kasvatetaan jatkuvasti”, Liberasta kerrotaan.

Liberan mukaan Suomea uhkaa nykyisellä taloudenpidolla merkittävä talouskriisi. Ajatuspaja kertoo löytäneensä vuoden 2020 talousarvioesityksen 57,5 miljardin euron määrärahoista 9,8 miljardia euroa ”sopeutusvaraa”.

Libera pudottaisi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan määrärahat 2,7 miljardista eurosta 400 miljoonaan euroon.

”Lähtökohtaisesti suurin osa maataloustuotantoon liittyvistä tuista esitetään leikattavaksi. Oletuksena on, että EU:n laajuiset maataloustukijärjestelmät puretaan jollain siirtymäajalla ja EU:n tullimuureja madalletaan kansainvälisen kaupankäynnin helpottamiseksi”, kerrotaan Liberan varjobudjetissa.

Asumistuet nollaan

Sosiaali- ja terveysministeriöön hallinnonalalle Libera tekisi leikkauksen, joka laskisi määrärahat 14,8 miljardista eurosta 12,3 miljardiin euroon. Leikkaus toteutettaisiin muun muassa laskemalla asumistuki asteittaan nollaan kymmenen vuoden kulussa. Perhe-etuuksiin Libera tekisi 20 prosentin leikkauksen.

”Lapsilisäjärjestelmää muutetaan niin, että ensimmäisestä lapsesta saa isoimmat tuet ja neljännestä lapsesta ei enää makseta lapsilisiä. Harkinnanvarainen tuki korvaa tarvittaessa kulut neljännen tai sitä seuraavan lapsen elättämiseksi.”

Työttömyysetuuksia taas voitaisiin Liberan mukaan karsia tekemällä työmarkkinoita vapauttavia reformeita, kuten irtisanomisajan ja yleissitovuuden poisto.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaa karsittaisiin 2,9 miljardista eurosta 1,3 miljardiin euroon.

Leikkaukset tulisivat muun muassa julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin, uusiutuvan energian tuotantotukeen, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan lainoihin, päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiotukeen sekä valtion kotouttamiskorvauksiin.

Valtiovarainministeriön hallinnonalan rahat laskisivat 18,5 miljardista eurosta 17,2 miljardiin euroon. Tähän päästäisiin Liberan mukaan muun muassa lopettamalla ”Ahvenanmaan maakunnan erityistuet”. Lisäksi listalla on esimerkiksi 10 prosentin leikkaus kuntien peruspalveluiden valtionosuuksiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan varat laskisivat 6,8 miljardista eurosta 5,9 miljardiin euroon. Muun muassa rahapelitoiminnan tuotot taiteen edistämiseen, kansalais- ja kansanopistojen rahoitus sekä valtion rahoitus kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin olisivat leikkauslistalla.

Pienempiä leikkauksia Libera kohdistaisi myös muiden ministeriöiden hallinnonaloihin lukuun ottamatta puolustusministeriötä, jonka varat säilyisivät vuoden 2020 tasolla.

Presidenteiltä etuja pois

Edes tasavallan presidentin kanslia ei välttyisi Liberan kulukuurilta.

”Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti eläkkeellä olevilla presidenteillä ei tule olla erityisetuja, vaan presidentit voivat kuulua tavanomaisen eläkejärjestelmän piiriin.”

Libera toivoo sen varjobudjetin toimivan katalyyttinä julkiselle keskustelulle valtion ja kuntasektorin ydintehtävistä.

”Monen momentin kohdalla leikkausten tarpeellisuus tai vaikutukset ovat varmasti debatoitavissa. Ja juuri sitä toivommekin: Että debatti ylisuuren julkisen sektorimme menoista käydään ennen kuin yli kymmenen vuotta velaksi eläneen Suomen julkinen talous ajautuu selvitystilaan."

Liberan hallituksen puheenjohtajana toimii kansanedustaja Elina Lepomäki (kok) ja sen jäseniä ovat muun muassa UPM:n ja Sammon hallitusten puheenjohtaja Björn Wahlroos sekä Viron entinen presidentti Toomas Ilves.

Liberan sisältöjohtaja on Tere Sammalllahti ja toiminnanjohtaja Lasse Pipinen.

LUE MYÖS: