Jätelaitosyhdistyksen mukaan kaatopaikat katoavat Suomesta kokonaan parin vuoden sisällä rakenteilla olevien kierrätyslaitosten ja jätevoimaloiden valmistuttua. Kymmenen vuoden aikana Suomessa on tapahtunut järisyttävä muutos.

– Vuonna 2006 yli 60 prosenttia yhdyskuntajätteestä vietiin kaatopaikoille. Nyt kaatopaikkojen osuus on pudonnut alle kymmeneen prosenttiin. Kuntien kierrätys- ja hyödyntämisinvestointien valmistuminen nostaa Suomen yhdyskuntajätehuollon Euroopan huippumaiden tasolle, Jätelaitosyhdistys kertoo tiedotteessaan.

– Jätehuollon huippumaissa, kuten Saksassa, Ruotsissa ja Hollannissa, noin puolet jätteestä kierrätetään ja toinen puoli hyödynnetään energiana. Yksi prosentti päätyy kaatopaikoille. Tämä tavoite on mahdollista saavuttaa Suomessa jätehuollosta vastuussa olevien kuntien ja tuottajayhteisöjen toimin, yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa, yhdistys uskoo.

Jätelaitosyhdistys on kuitenkin huolissaan hankintalakiin ja jätelakiin kaavailluista muutoksista, jotka yhdistyksen mukaan hidastaisivat kiertotalouden toteutumista ja kaatopaikoista luopumista.

– Ilman julkista toteuttamisvastuuta jätehuollon tavoitteita ei ole saavutettu missään maassa. Pelkästään markkinoiden varaan jätehuoltoa ei voida jättää, yhdistys linjaa.