Kelan työttömyysetuuksien saajista vain runsaat 40 prosenttia ja ansiopäivärahan saajista vain noin joka kolmas täytti viime vuoden lopussa aktiivimallin aktiivisuusehdon, Talouselämä kertoo Kelan tietoihin pohjautuen.

Tämän vuoden alussa voimaan tulleen työttömyysturvan aktiivimallin myötä työttömyysetuuden saajan täytyy tehdä palkkatyötä, toimia yrittäjänä tai osallistua TE-palveluiden järjestämiin työllistymistä edistäviin palveluihin, jotta oikeus täyteen työttömyysetuuteen säilyy.

Osalla työttömistä aktiivisuusvaatimukset täyttyivät jo lähtötilanteessa eli viime vuoden lopussa. Ansiopäivärahan saajilla aktiivisuusvaatimus täyttyy useimmiten palkkatulojen myötä, kertoo Kela tiedotteessaan.

Joulukuussa 2017 lähes joka neljäs (23 prosenttia) ansiopäivärahan saaja sai työttömyyspäivärahan työtulojen kanssa soviteltuna. Kelan työttömyysetuuksien saajista joka kymmenes sai soviteltua etuutta.

Kelan työttömyysetuuksien saajat osallistuvat usein työllistymistä edistäviin palveluihin. Joulukuussa 2017 joka kolmas (34 prosenttia) Kelan työttömyysetuuden saaja sai etuuden työllistymistä edistävän palvelun ajalta. Ansiopäivärahan saajissa osuus oli 12 prosenttia.

Työttömyysetuusmenot pienenivät merkittävästi

Työttömyyskassat ja Kela maksoivat työttömyysturvaetuuksia vuonna 2017 yhteensä 4 491 miljoonaa euroa, mikä on lähes 500 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2016.

– Lasku syntyi valtaosin ansiopäivärahan etuusmenojen pienentymisestä. Myös vuorottelukorvausten ja peruspäivärahan etuusmenot laskivat, sanoo pääsuunnittelija Heidi Kemppinen Kelan tilasto- ja tietovarastoryhmästä.

– Työllisyys parani vuoden 2017 aikana, mutta se selittänee vain osan työttömyysturvaetuusmenojen pienenemisestä. Todennäköisemmin menojen pienenemistä selittävät useat vuoden 2017 voimaan tulleet lakimuutokset, sanoo tutkija Viveka Tschamurov Kelan tutkimusryhmästä.