Työttömät saavat lisää mahdollisuuksia täyttää työttömyysturvan aktiivimallin edellytykset.

Hallitus antoi perjantaina asetuksen, joka laajentaa niiden toimijoiden joukkoa, joiden järjestämä työllistymistä tukeva toiminta hyväksytään aktiivimallin edellyttämäksi aktiivisuudeksi. Hallitus päätti asiasta alustavasti jo keväällä pitämässään kehysriihessä.

Työttömien työnhakijoiden työllistymistä tukevaa valmennusta järjestetään myös muiden kuin työvoimaviranomaisten toimesta. Tällä hetkellä tällainen muiden toimijoiden järjestämä valmennus ei kuitenkaan kerrytä aktiivimallin mukaista aktiivisuutta, vaikka valmennuksen sisältö vastaisi työvoimaviranomaisen järjestämiä tai sen hankkimia valmennuksia.

Tilanne muuttuu tänään annetun asetuksen myötä. Muutokset tulevat voimaan 1.4.2019.

”Jatkossa muun muassa kunnan, kuntayhtymän, Työttömien Keskusjärjestö ry:n tai sen jäsenyhdistyksen tai julkista rahoitusta saavan rekisteröidyn yhdistyksen järjestämä toiminta voisi kerryttää aktiivisuutta. Myös ammattiliiton tai ammattijärjestön tai näiden yksin tai yhdessä perustama säätiö tai muu yhdistys voisi järjestää toimintaa joka olisi aktiivisuutta kerryttävää. Lisäksi työnantajan järjestämä muutosturvakoulutus kerryttäisi osallistujalle aktiivisuutta”, sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa kerrotaan.

Jos toiminnan järjestäjänä on rekisteröity yhdistys, sen tulee saada julkista rahoitusta työllistymistä tukevan toiminnan järjestämistä varten.

Hallitus korostaa, että muutoksella ei laajenneta sitä, millainen toiminta kerryttää aktiivisuutta.

”Aktiivimallin aktiivisuuden ehdot täyttävä toiminta tulee olla työllistämistä tukevaa. Tämä olisi valmennusta ja valmennusta vastaavaa toimintaa, joka edistää työllistymistä”, tiedotteessa kerrotaan.

”Osallisuutta ja hyvinvointia tukeva toiminta ei edelleenkään ole aktiivimallin mukaista aktiivisuutta kerryttävää toimintaa.”

Aktiivisuutta ei myöskään kerrytä esimerkiksi työpaikkojen hakeminen, työhaastattelut, tai osallistuminen rekrytointitapahtumiin.

LUE MYÖS:

Lähes 70 % työttömistä pääsi töihin – Kansanedustaja: Miksi tämä palvelu ei kelpaa aktiivimalliin?

”Eihän tässä ole järjen häivää” – Aktiivimallista vastauksen saanut kansanedustaja hämmästyi