Työministeri Jari Lindström (sin.) on kutsunut työelämän keskusjärjestöt mukaan omatoimisen työnhaun mallin valmisteluun. Malli on jatkoa työttömyysturvan aktiivimallille.

Hallitus esittää työttömyysturvan karensseihin maakunta- ja kasvupalvelu-uudistukseen liittyviä muutoksia. Työttömyysetuuden saaminen edellyttäisi vastedes omatoimista työnhakua, ja samalla muut työttömyysetuuden saamiseen liittyvät velvollisuudet vähenisivät.

– Hallitus on huomioinut omatoimisen työnhaun mallin valmistelussa aiemmin saamansa palautteen. Keskustelut työelämän keskusjärjestöjen kanssa jatkuvat tällä ja ensi viikolla. Tämän jälkeen voin kertoa enemmän mallin sisällöstä, Lindström sanoo tiedotteessa.

Ylen ja Helsingin Sanomien saamien tietojen mukaan työttömän olisi haettava neljää työpaikkaa kuukaudessa, minkä lisäksi hänen pitäisi tehdä verkossa työllistymissuunnitelma. Suunnitelman etenemisestä pitäisi raportoida kuukausittain.

Yle kertoo, että malliin liittyviä sanktiota olisi lievennetty aiemmista suunnitelmista, joiden mukaan työnhaun laiminlyönti ilman pätevää syytä olisi johtanut työttömyysetuuden menettämiseen kahdeksi kuukaudeksi.

Ylen ja Helsingin Sanomien tietojen mukaan mallin tuoreimman esityksen mukaan ensimmäisestä laiminlyönnistä seuraisi varoitus tai huomautus. Toisesta laiminlyönnistä tulisi prosenttiperustainen vähennys tai 30 päivän karenssi, ja kolmas laiminlyönti pidentäisi karenssia kahteen kuukauteen. Helsingin Sanomien mukaan neljännestä rikkeestä voisi seurata nykyisen kaltainen työssäoloehto. Tämä tarkoittaisi siis sitä, että olisi oikeutettu työttömyysetuuteen vasta 12 viikon työskentelyn, palveluihin osallistumisen tai opiskelun jälkeen.

Hallitus lähettää esitysluonnoksen lausuntokierrokselle juhannuksen jälkeen. Lausuntokierrokselta saatu palaute käydään läpi ja arvioidaan mahdolliset muutostarpeet. Tiedotteen mukaan hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2018.