Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ilmoitti sunnuntaina jälleen laajentavansa Posti- ja logistiikka-alan Unionin PAU:n postilakolle osoittamaansa tukea.

LUE MYÖS:

Nyt AKT kertoo laajentavansa edelleen aiempia myötätuntotyötaistelutoimia. Uudet tukitoimet alkavat keskiviikkona 20. marraskuuta klo 0:00 ja päättyvät sunnuntaina 8. joulukuuta 24:00, mikäli PAU:n työnseisaukset jatkuvat.

Aiempien toimien lisäksi AKT:n jäsenet ovat ylityö- ja työvuorojenvaihtokiellossa, joka koskee säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyviä toimintoja, ahtausalaa, huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijöitä, matkustamohenkilöstöä, matkatoimistoalaa, Airpro Oy:tä ja Avainta Oy:n nosturinkuljettajia koskevien työehtosopimusten piirissä työtä tekeviä AKT:n jäseniä.

AKT ilmoitti PAU:ta tukevista työtaistelutoimista myös perjantaina ja lauantaina.

LUE MYÖS: