Taloyhtiöt voivat itse valvoa pysäköintiä ja periä maksuja väärinpysäköidyistä ajoneuvoista, kertoo Aamulehti. Korkeimman oikeuden maaliskuussa tekemän ratkaisun perusteella pysäköintiä voi valvoa muukin kuin siihen erikoistunut yritys.

Pysäköintiä valvovat yritykset eivät nykyisin peri taloyhtiöiltä maksuja valvonnasta. Sen sijaan ne rahoittavat toimintansa virheellisistä pysäköinneistä kertyvillä maksuilla.

Jos taloyhtiöt keräisivät maksut itse, ne saisivat pitää myös tulot. Suomen kiinteistöliiton lakimies Joel Sariolan mukaan valvonta ei kuitenkaan olisi taloyhtiöille merkittävä tulonlähde.

Sariola muistuttaa, että naapureiden toisilleen kirjoittamat maksut voisivat rikkoa naapurisovun.

Lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio oikeusministeriöstä sanoo lehdessä, että ei ole kuullut taloyhtiöistä, jotka valvoisivat pysäköintiä itse.