Yli 150 suomalaista "yliopistoasiantuntijaa", tutkijaa ja professoria esittää peruskoulun oppiaineeksi lapsille ja nuorille suunnattua filosofiaa.

Opetushallituksen tuntijakotyöryhmälle osoitetun kannanoton mukaan filosofian sisällyttäminen peruskoulun opetukseen edistäisi "useaa perustavanlaatuisen tärkeää tavoitetta": ajattelu- ja keskustelutaitojen sekä demokraattisten kansalaistaitojen oppimista, luovuutta, median ja tieteen tuottaman informaation kriittistä tulkintaa sekä muun muassa eettisen kasvatuksen opetusta.

Kannanoton kirjoittajien mukaan filosofian kouluopetusta lasten ja nuorten ikäluokissa on kansainvälisesti tutkittu runsaasti ja kehitetty menestyksekkäästi kymmeniä vuosia.

Lisätietoa aloitteesta ja allekirjoittajien lista täällä.