Verotus Suomessa tiukentuu tulojen kasvaessa nopeammin kuin muualla Euroopassa. Veronmaksajat laskee, että keskituloisten saamien lisätulojen verotus on lähes 7 prosenttia keskiarvoa tiukempaa.

Pienten palkkatulojen verotus on Suomessa tänä vuonna hieman eurooppalaista keskitasoa kevyempää. Tulojen noustessa ero muihin maihin kasvaa kuitenkin selkeästi. Ylimmällä tarkastellulla tasolla verotus on jo 6,0 prosenttiyksikköä ankarampaa kuin Euroopassa keskimäärin. Suomen yli keskituloisten korkea verotus johtuu kireästä veroprogressiosta.

-Marginaaliverotusta tulisi alentaa kaikilla tulotasoilla, sillä työuralla eteenpäin yrittäminen ja suuremman tulotason eteen ponnisteleminen ei ole Suomessa kovin kannustavaa edes pienehköillä palkoilla, Veronmaksajien pääekonomisti Jaana Kurjenoja painottaa.

Suomi verottaa pieni- ja suurituloisia suunnilleen samalla tasolla kuin Ruotsi. Pienimmällä tarkastellulla tulotasolla tuloveroprosentissa on eroa vain 0,3 prosenttiyksikköä.

-Keskituloisten verotus on sen sijaan Suomessa ankarampaa kuin naapurimaissamme Ruotsissa ja Norjassa. Ero Ruotsiin on parina viime vuonna entisestään korostunut, Kurjenoja toteaa.

Ruotsissa työn verotuksen painotus on Suomea voimakkaammin työnantajamaksuissa, jotka ovat selvästi Euroopan keskiarvoa korkeampia. Norjassa niin palkkaverotus kuin työnantajamaksutkin ovat Suomea edullisempia kaikilla tulotasoilla.