Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) havaitsi viime vuonna puutteita kuluttajakäyttöön tarkoitettujen tunkkien rakenteessa sekä merkinnöissä ja käyttöohjeissa.