Oikeuskansleri Tuomas Pöystin mukaan prosessi ennen EU:n huippukokousta on mennyt Suomessa perustuslain mukaisesti. Oikeuskansleri valvoo Suomessa valtioneuvoston toimintaa ja on eduskunnan oikeusasiamiehen ohella Suomen ylin laillisuusvalvoja.