Kuntaveron alentaminen ei saa kannatusta Helsingin suurimpien puolueiden pormestariehdokkailta, vaikka kaupungin talous näyttää nyt hyvältä. Pormestariehdokkaat kertoivat näkemyksistään Uuden Suomen ja Kauppalehden vaalitentissä.

Tentattavina olivat pääkaupungin viiden suurimman puolueen ehdokkaat Paavo Arhinmäki (vas.), Tuula Haatainen (sd.), Mika Raatikainen (ps.), Anni Sinnemäki (vihr.) ja Jan Vapaavuori (kok.). Pormestariehdokkaista ainoastaan Raatikainen kannatti veroäyrin laskua. Hän laskisi kunnallisveroa puolella prosenttiyksiköllä.

Muun muassa SDP:n Haatainen ja Jan Vapaavuori vetosivat siihen, että veronalennuksia ei tule tehdä juuri nyt maakuntauudistuksen ollessa valmistelussa. Maakuntamallin vaikutukset kaupungin menoihin ja tuloihin ovat epäselvät.

– Ei pidä hätiköidä verojen kanssa, Haatainen sanoi.

Vapaavuori ilmoitti, että ”tässä tilanteessa, missä olemme tekemässä yhteiskunnan ehkä suurinta hallinnollista uudistusta”, ei kannata alentaa veroja – vaikka siihen voisi olla varaakin. Vapaavuoren mukaan keskustelua veronalennusten mahdollisuudesta on kuitenkin syytä käydä. Hänen mukaansa vetovoimaisen kaupungin tulee joko parantaa palveluitaan tai vaihtoehtona laskea verojaan.

– Jälkimmäinen on ihan yhtä järkevä ehdotus, etenkin kun ottaa huomioon, että meillä on korkeammat asumiskustannukset [kuin muualla Suomessa], Vapaavuori sanoi.

Hänen mukaansa veroäyrin laskemisen ajaminen pormestariehdokkaana ei ole ”taktisesti järkevää nyt, kun valtiovallan kanssa keskustellaan” tulevista rahoitusmalleista.

Myös Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki odottaisi tietoa maakuntauudistuksen vaikutuksista, mutta samalla hän kyseenalaisti mahdollisuuden veronalennuksiin ylipäätään.

– Alennetaanko aikuisten veroja vai huolehditaanko lasten palveluista, Arhinmäki kysyi.

Hän muistutti, että kaupungilla on esimerkiksi homekouluja korjattavanaan.

– Itse valitsisin mieluummin lasten varhaiskasvatukseen ja koulutukseen panostamisen, Arhinmäki sanoi.

Hän muisteli tutkimuksia, joiden mukaan helsinkiläiset jopa maksaisivat mieluummin enemmän veroja kuin alentaisivat palvelutasoa.

Vihreiden Anni Sinnemäki vastasi Arhinmäen kommenttiin. Hän oli samaa mieltä korjausinvestointien tarpeesta mutta vastusti ajatustakin veroäyrin nostosta.

– Toivottavasti missään välissä seuraavan 4 vuoden aikana ei tarvitse nostaa veroja. Toisaalta en tässä tilanteessa myöskään laskisi veroja yhden hyvän vuoden perusteella, Sinnemäki totesi.

– Kannattaa katsoa miten tulevat uudistukset vievät Helsingiltä varoja – sitä emme vielä tiedä, hän lisäsi.

Lue myös:

Pormestaripaneeli: Seuraa keskustelua verkossa

Jan Vapaavuori varoittaa segregaatiosta Helsingissä: ”Jos se menetetään, se on menetetty pitkäksi aikaa”