Luterilainen kirkko saattaa hyväksyä samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen hyvinkin nopeasti, jos piispainkokous päätyy asiassa kompromissiin, arvioi Oulun hiippakunnan piispaehdokas Jukka Hautala.

Tasa-arvoinen avioliittolaki sallii samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen, mutta kirkko ei. Ristiriita on johtanut tilanteeseen, jossa osa papeista vihkii homopareja kirkon ohjeistuksesta välittämättä. Tilanteen muuttamiseksi tehty aloite kaatui kirkolliskokouksessa viime viikolla. Hautala oli yksi 22:sta aloitteen tekijästä.

Raudaskylän kristillisen opiston rehtorina toimiva Hautala huomauttaa, että nykykokoonpanolla oli äärimmäisen epätodennäköistä, että aloite olisi puhtaasti hyväksytty ja kirkko olisi kirjaimellisesti määritellyt homoparien avioliitot mahdollisiksi. Tällainen muutos vaatisi taakseen kolme edustajaa neljästä ja oli Hautalan arvion mukaan liian suuri hyppy nykytilanteesta.

Hautalan mukaan toiseksi parhaassa vaihtoehdossa olisi päätetty jatkaa käsittelyä avioliittokäsityksen laajentamisen pohjalta, mikä saavuttikin lähes 50 prosentin kannatuksen. Lopulta kirkolliskokous päätyi kuitenkin pyytämään piispainkokousta selvittämään vaihtoehtoja erimielisyyden ratkaisemiseksi. Hautala on lähes tyytyväinen päätökseen.

–Ponsi meni läpi muutettuna, mikä on siinä mielessä positiivista, että alkuperäinen ehdotus pelkästä kunnioittavan keskustelun edistämisestä ei tarkoittanut yhtään mitään. Nyt piispainkokous velvoitetaan etsimään aktiivisesti ratkaisua tilanteeseen, jossa kirkolla on avioliitosta perustellusti poikkeavia kantoja, Hautala sanoo Uudelle Suomelle.

Lue myös: Kiista avioliitosta jäi ratkaisematta äänin 59–46: Kirkko ei ala vihkiä homopareja

Jatko riippuu siitä, miten piispat pontta tulkitsevat. Hautala huomauttaa, että piispat ovat asiassa vähintään yhtä jakautuneita kuin kirkolliskokous ja todennäköisesti enemmistö on perinteisellä kannalla. Hautala uskoo kuitenkin, että jonkinlainen kompromissi olisi mahdollinen jopa nopeassa aikataulussa riippuen siitä, miten kova yhteiskunnallinen paine piispoihin kohdistuu.

Kirkko on antanut homoparien vihkimisestä rangaistuksia, joita puidaan nyt hallinto-oikeudessa. Hautala uskoo, että päätöksiä saadaan aina korkeimmasta hallinto-oikeudesta asti, millä voi olla iso merkitys.

–Homoparien vihkiminen tulee mahdolliseksi viimeistään, jos saadaan ennakkotapaus siitä, että kirkolla ei ole perusteita rangaista Suomen lain mukaan toimivia pappeja. Silloin piispojen on pakko pohtia, voidaanko rangaistuskäytäntöä jatkaa.

Oikeuden päätöksiä saatetaan kuitenkin joutua odottamaan jopa pari vuotta. Toisaalta piispat saattavat olla aktiivisia ja tuoda kompromissiesityksen vaikkapa jo seuraavaan kirkolliskokoukseen. Hautala uskoo, että esitys noudattelisi Eila Helanderin selvityksen ehdotusta, jonka mukaan papeille annettaisiin omantunnon vapaus vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja, mutta kirkon avioliitto-opetus säilyisi nykyisellään. Kirkolliskokouksen syysistunto pidetään marraskuussa.

–Piispat voisivat tuoda kokoukseen pastoraalisen ohjeen menettelytavasta, johon voidaan tässä vaiheessa tyytyä. Sillä tavalla asia voitaisiin hoitaa hyvinkin nopeasti.

Helanderin selvitys hyväksyttiin viime viikolla kirkolliskokouksessa, mutta ehdotuksia ei käsitelty tarkemmin paitsi vihkioikeuden osalta, jonka kirkko päätti säilyttää. Helanderin ehdotuksen mukaan kirkko ei pyri määrittelemään uudelleen avioliittokäsitystä tai kirjaamaan nykytilannetta säännöksiinsä, jotta omantunnon vapauden salliminen papeille olisi mahdollista. Hautala uskoo, että kompromissiehdotus menisi kirkolliskokouksessa todennäköisesti läpi.

–Toivoisin tietenkin, että Suomessa yhteiskunnallinen avioliittolaki olisi se, johon kirkkokin nojaisi. Se helpottaisi niin paljon sitä lähtökohtaa, että seurakuntalaiset ovat yhdenvertaisia.

Hautalan mukaan kyseessä on portti siihen, että homoseksuaalisuus voidaan kohdata kirkossa avoimesti.

–Niin kauan kuin asia jää ratkaisematta, siinä on koko ajan se ajatus, että homoseksuaalisuus itse asiassa jollakin tavalla on ongelma, jota ei voi ihan tasavertaisesti käsitellä kirkon elämässä. Se on varmasti jonkinlainen haava, että heistä puhutaan toisenlaisina, eivätkä he voi olla kokonaisina ihmisinä osa yhteisöä.

Hautala arvelee, että pahimmassa tapauksessa joko konservatiivisiivestä tai liberaalisiivestä saatetaan ”nostaa kytkintä”, jos erimielisyys ei ratkea. Toisaalta joku on joka tapauksessa ratkaisua vastaan, oli se mikä tahansa.

–Kirkon reunoilta on varmasti jo nyt lähtenyt ihmisiä. Tätä keskustelua on käyty jo 20 vuotta parisuhdelaista lähtien.