Suomeen kaavaillaan uutta kansallista suunnitelmaa lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ja muun väkivallan ehkäisemiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö korostaa Facebookissa, että ”ilmiö on niin vakava, että sen torjuntaan tarvitaan valtakunnallinen suunnitelma.”

Työtä koordinoi THL.

”Lähiaikojen uutisoinnit lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista ovat osoittaneet, että laajoille ehkäiseville toimille on suuri tarve”, THL kertoo tiedotteessaan.

Uusi lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn tavoite- ja toimenpidesuunnitelmatyö julkaistaan marraskuussa 2019. Suunnitelma laaditaan viiden ministeriön yhteistyönä. Asiantuntijaryhmissä on mukana kymmeniä organisaatioita, muun muassa lapsi- ja perhejärjestöjä, yliopistollisia sairaaloita, Kuntaliitto sekä Poliisihallitus.

”Seksuaaliväkivallan ehkäisy vaatii valppautta ja toimia kaikilta lapsen tai nuoren kohtaavilta. Siihen tarvitaan turvataitokasvatusta ja puuttumista oikeaan aikaan muun muassa neuvoloissa, kouluissa, oppilaitoksissa, harrastuksissa ja kodeissa. Jokaisella lapsella on oikeus elää turvassa ilman pelkoa väkivallasta tai sen uhkasta”, toteaa Ulla Korpilahti, Lasten ja nuorten turvallisuuden edistämisen ohjelman koordinaattori THL:ssa.