Kun eduskunnassa esitetään pikkukauppojen vapauttamista alkoholin myyntiaikojen rajoituksista, sen voisi kuvitella miellyttävän kaupan alan edunvalvojaa, Päivittäistavarakauppa ry:tä.

Yhdistyksen toimitusjohtaja Kari Luoto pitääkin kokoomuksen varapuheenjohtaja Outi Mäkelän aloitetta tervetulleena ja oikeansuuntaisena, mutta ei riittävänä. Luoto arvioi, että jos alkoholin myyntiaikojen rajoituksen poisto tai kevennys kohdistuu vain pieniin kauppoihin, osa kauppojen aukioloaikojen vapautushankkeen toivotusta vaikutuksesta jää toteutumatta.

– En halua sanoa negatiivisesti [Mäkelän aloitteesta], koska oikeaan suuntaan ollaan menossa, mutta ei tämä sitä isoa ongelmaa ratkaise. Tämä tukee pieniä yksiköitä, mutta jotta liikeaikalain kumoaminen saataisiin tuottamaan tarkoitustaan, pitäisi pohtia koko alkoholin myyntiaikojen rajoitusta, Luoto sanoo Uudelle Suomelle.

– Nyt kun toivottavasti liikeaikalaki kumotaan, niin samassa yhteydessä pitäisi kumota alkoholin myyntiaikojen rajoitus kokonaan, tai ainakin vapauttaa sitä lisää, Luoto jatkaa koko kauppakenttään viitaten.

Alkoholia saa myydä kaupoissa nykyisin kello 9–21. Kansanedustaja Outi Mäkelä ja hänen aloitteensa muut allekirjoittajat vapauttaisivat miedot alkoholijuomat tästä myynnin aikarajoitteesta alle 400 neliömetrin kaupoissa määräajaksi. Vuosien 2016–2017 kokeilulain ideana olisi tukea pieniä kauppoja, joiden uskotaan kärsivän liikeaikalain kumoamisesta eli kauppojen aukioloaikojen vapauttamisesta. Pikkukaupat menettävät muutoksen myötä laajempien aukioloaikojen kilpailuetunsa.

– Ajatus on hyvä, mutta pitäisi keksiä jotain muuta, jos halutaan pien- ja lähikauppaverkostoa tukea, katsoo Luoto.

Hän arvioi yleisestä käsityksestä poiketen, että liikeaikalain kumoaminen saattaa joka tapauksessa tukea ketterämpiä pikkukauppoja, jotka kykenevät pidentämään liikkeen aukioloaikoja pienemmällä liikevaihdolla.

Luoto väittää, että jos kauppojen aukioloajat vapautetaan, mutta alkoholimyynnin nykyinen aikarajoitus jää voimaan, vapautus jää puolitiehen ja yhteiskunnan tuottavuuden sekä kilpailun piristyminen toteutumatta. Tämä on ainakin hänen tulkintansa mukaan liikeaikalain kumoamisen perimmäinen tarkoitus.

– Jos alkoholin myyntiaikoja ei muuteta isompien yksiköiden osalta, niin se tulee rajoittamaan sitä, mitä uudistus saa aikaan tuottavuuden kehityksessä, Luoto sanoo.

– Se voi tavallaan estää sitä, että ne aukioloajat laajenisivat.

Perustelu on käytännöllinen.

– Kun esimerkiksi juomaosastot ovat siellä [suurissa marketeissa] huomattavasti isompia, niin niiden peittäminen eli myynnin estäminen on aika paljon vaikeampaa ja tuo kustannuksia, Luoto selittää.

– Siellä pohdittaisiin, että onko se myynninlisäys niin iso, että kannattaisi ottaa ne kustannukset myyntiosastojen ja -hyllyjen huputtamisesta ja peittämisestä?

Super- ja hypermarketeissa juomia on usein tarjolla lavatavarana käytävällä, kun pienemmissä kaupoissa kaikki juomat ovat yleensä hyllyissä, jotka on kätevämpi peittää ja sulkea. Tämän lisäksi Luoto näkee toisen konkreettisen pulman, joka koskisi juuri isompia kauppoja.

Nykyisen lain tulkinnan mukaan juoman saa ostaa kello 21:n jälkeenkin, jos se on ottanut hyllystä ennen yhdeksää. Käytäntö on hallittavissa pienissä kaupoissa.

– Millä tavalla esimerkiksi hypermarketissa, jossa saatat juomaosaston jälkeen kiertää puoli tuntia ruokaostoksilla, tätä hallinnoidaan? Luoto kysyy.

Päivittäistavarakauppa ry tiivisti Twitter-viestissään näkemyksensä siihen, että ”alkoholin myyntiaikojen rajoitukset tulisi poistaa kokonaan”. Luoto esittää Uuden Suomen haastattelussa mallia, jossa alkoholin yleistä myyntiaikaa laajennettaisiin kello 7–23:een liikeaikalain kumoamisen yhteydessä.

– Pienissä kaupoissa saisi sitten myydä ihan vapaasti, hän lisää Mäkelän aloitteeseen viitaten.

Pitkällä aikavälillä Päivittäistavarakauppa ry toivoo siirtymistä ”eurooppalaiseen tapaan ja kulttuuriin, että viinit ovat ruokakaupoissa”.

– Tähän voitaisiin lähteä vaiheittain. Esimerkiksi niin, että vapautettaisiin nyt kauppojen myyntiin vahvat oluet ja lonkerot johonkin prosenttirajaan asti, ja sitten pidemmällä aikavälillä viinit, Luoto esittää.

– Samalla terve kilpailu kiistatta lisääntyisi, koska nykyisin Alkon sijoittumisesta aiheutuva kilpailuvääristymä on ilmeinen, hän sanoo.

Kilpailuvääristymää ylläpitäisi Luodon mukaan myös pikkukauppojen erikoiskohtelu alkoholikaupassa, koska se säilyttäisi ”keinotekoisen” 400 neliömetrin rajan.

– Meillä on nykyisin hyvin paljon 390–399 neliön ruokakauppoja. Jos ne olisivat kysynnän mukaisia, monet niistä olisivat vähän isompia. Mutta nykyinen liikeaikalaki on antanut sen kilpailuedun ja niistä on tehty alle 400-neliöisiä, Luoto sanoo.

Yhä käynnissä olevan alkoholilain kokonaisuudistuksen valmistelussa on - edellisellä hallituskaudella - ollut esillä vahvasti toiseen suuntaan eli myyntiaikojen lisärajoituksiin tähtääviä toimenpiteitä. Lue lisää arkistojutusta: Ministeriö pudotti viinapommin: Alkoholin myynti seis pe-la klo 18?