Hallitus ei päässyt sopuun etämyynnin asemasta alkoholilain uudistuksen yhteydessä, joten kompromissina se ei kieltänyt etämyyntiä lakitekstissä, mutta lain perusteluissa se katsottiin kielletyksi.

Asian ratkaisemiseksi sosiaali- ja terveysministeriö asetti joulun alla työryhmän, jonka tehtävä on selvittää alkoholijuomien rajat ylittävän etämyynnin rajoittamista. Työryhmällä on aikaa maaliskuun loppuun asti.

Tällä hetkellä etämyynti on perustuslakivaliokunnan linjauksen mukaan sallittua.

Valiokunnan marraskuisen lausunnon mukaan ”perustuslakivaliokunnan mielestä ehdotetun 32 ja 90 §:n sekä rikoslain 50 a luvun 1 §:n muodostama kokonaisuus ei kiellä perustuslain 8 §:n edellyttämällä tavalla perusteluissa esitetyn mukaisesti etämyyntiä yksityiseen käyttöön. Rangaistavuus on rikoslaissa kytketty alkoholin lainvastaiseen maahantuontiin, ei sitä vastoin ’etämyyntiin’”.

Perustuslakivaliokunta katsoi myös, että ”etämyynnin kieltoon liittyy myös merkittäviä EU-oikeudellisia kysymyksiä, joiden arviointi ei sinänsä kuulu perustuslakivaliokunnan valtiosääntöisiin tehtäviin”.

Euroopan komissio katsoi viime vuonna alkoholin etämyyntikiellon loukkaavan EU:n sisämarkkinasääntöjä, ja etämyyntikieltoa selvittävä työryhmä joutuukin Alkon monopolia turvatessaan ottamaan huomioon EU:n perusperiaatteisiin kuuluvan tavaroiden vapaan liikkuvuuden.

Laki on ollut jo aiemmin epäselvä etämyynnin osalta. Kuluttaja saa tilata alkoholia toisesta EU-maasta, jos hän huolehtii itse verojen maksamisesta Suomeen ja kuljetuksen hoitamisesta. Tähän ”etäostoon” uusi lakikaan ei puuttuisi.

Etämyynnillä tarkoitetaan yleensä verkossa tapahtuvaa kauppaa, jossa myyjä huolehtii veroista sekä kuljetuksesta. Tämä halutaan nyt kieltää Alkon monopolin turvaamiseksi.

Etämyynnin osuus Suomessa myytävästä alkoholista on tällä hetkellä noin puoli prosenttia. Ruotsissa etämyynti on ollut sallittua 10 vuotta, ja sen osuus alkoholin kokonaismyynnistä on noin prosentin.

Etämyyntikiellon rajoittamista selvittävän työryhmän puheenjohtaja, sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvointi- ja palveluosaston johtaja Kari Paaso kertoo, että työryhmän tehtävänä on selvittää etenkin niiden alkoholijuomien kohtaloa, joiden alkoholitilavuusprosentti on yli 5,5.

Miedompien juomien kohdalla rajoittaminen on vaikeampaa, koska niitä saa muualtakin kuin Alkosta, jonka monopoliaseman EU on siunannut. Vahvempien juomien kohdalla kyse on Paason mukaan Alkon aseman turvaamisen lisäksi siitä, että suomalaiset elinkeinoharjoittajat eivät voi olla epäedullisessa asemassa muihin eurooppalaisiin toimijoihin verrattuna Suomen markkinoilla.

–Jos alkoholin etämyynti Suomeen sallitaan muista EU-maista käsin, myös suomalaisten tulisi tasapuolisuuden nimissä saada samat oikeudet. Se taas sotisi Alkon monopolia vastaan, Paaso summaa.

Paaso katsoo, että EU:n puolelta etämyynnin rajoittamisen pitäisi onnistua huolimatta komission viimevuotisesta mietintöluonnoksesta, joka katsoo kiellon loukkaavan unionin sisämarkkinasääntöjä. Paaso nostaa esille Visnapuu-oikeustapauksen.

Visnapuu-tapauksessa Helsingin hovioikeus pyysi EU:n tuomioistuinta antamaan ennakkoratkaisun tilanteessa, jossa virolainen myyjä myi alkoholia Suomeen ja järjesti juomille kuljetuksen suoraan asiakkaille.

EU-tuomioistuimen ratkaisun mukaan etämyyntiä on mahdollista rajoittaa Suomessa. Tuomioistuin toteaa, että suomalainen alkoholin vähittäismyyntijärjestelmä ei saa olla syrjivä, ja että sen on aidosti perustuttava kansanterveyden suojeluun. Tarkemman selvittämisen unionin tuomioistuin jätti kansalliselle tuomioistuimelle.

Tämän perusteella Helsingin hovioikeus tuomitsi yrittäjän toiminnastaan rangaistukseen siltä osin kuin kysymys oli Alkon monopolin piiriin kuuluvista juomista.

Visnapuun tapaus on tulossa käsiteltäväksi Suomessa vielä korkeimmassa oikeudessa alkuvuodesta, ja päätöksellä on merkittävä vaikutus Paason johtaman työryhmän lopulliseen selvitykseen.

Alkoholilain uudistuksessa valiokunnan kuultavana ollut Helsingin yliopiston Eurooppa-oikeuden professori Juha Raitio kommentoi aiemmin, ettei Visnapuu-tapausta kannata tuijottaa liikaa.

–Alkotaxin toiminta ei ollut tyypillistä etämyyntiä, vaan toiminnassa yhdistyi etämyynti ja vähittäismyynti, eikä veroja maksettu. Etämyynti voidaan hoitaa myös laillisesti, Raitio arvioi joulukuussa.