Sosiaali- ja terveysministeriössä alkaa alkoholilain kokonaisuudistus. Ministeriö arvioi tiedotteessaan, että vuodelta 1994 peräisin oleva laki kaipaa päivitystä niin kansanterveydellisistä kuin elinkeinopoliittisistakin syistä.

– Elinkeinopolitiikan kannalta lakiin ja asetuksiin sisältyy turhaa sääntelyä, jota tulisi keventää, sosiaali- ja terveysministeriö toteaa.

Lisäksi ministeriössä katsotaan, että nykyinen laki ja sen nojalla annetut 15 asetusta sisältävät myös osatekijöitä, jotka asettavat elinkeinopoliittiset ja kansanterveydelliset tavoitteet vastakkain. Kaikkien asetusten asetuksenantovaltuus ei myöskään täytä vuoden 2000 perustuslain vaatimuksia.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2016 ja säännökset voisivat tulla voimaan 1.1.2017.