Juha Sipilän (kesk) hallitukselta on loppumassa aika kesken, kun se yrittää uudistaa alkoholin etämyyntiä koskevaa lakia. Laki ei välttämättä valmistu ollenkaan tällä vaalikaudella ja hallituksessa tunnustetaan tämä mahdollisuus. Hallituspuolueilla kokoomuksella ja keskustalla on myös poliittisia linjaeroja kysymyksessä.

Huomenna keskiviikkona on eduskunnan hallitukselle antama viimeinen mahdollisuus tuoda eduskuntaan uusia lakiesityksiä. Eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok) kertoo, että annetulla takarajalla halutaan varmistaa, että eduskuntaan tuodut lakiesitykset ehditään käsitellä ja toisaalta se antaa kansanedustajille ja valiokunnille mahdollisuuden suunnitella työtään.

”Meillä oli sellainen tieto vielä kuukausi sitten, että kymmeniä lakiesityksiä oli vielä tulematta. Puhemiesneuvosto antoi viestiä, että lakiesityksiä olisi hyvä saada mahdollisimman nopeasti eduskuntaan, jotta me tiedämme, mitä kaikkea sieltä on tulossa”, Risikko selventää ja tähdentää, että muutamista ministeriöistä on pyydetty vielä lisäaikaa.

”Hallituksen on myös priorisoitava, mitkä esitykset se eduskuntaan tuo ja onko eduskunnassa sellaisia lakeja, jotka menevät toisten edelle. Jos sieltä tulee vielä sellaisia lakiesityksiä, jotka pitäisi saada valmiiksi, pitää yhteistuumin pohtia, mikä jätetään pois”, puhemies jatkaa.

Lakiehdotusta etämyynnistä ei ole saatu vielä valmiiksi, eikä sitä ole lähetetty lausuntokierrokselle. Sitä on pidetty teknisesti hankalana.

Euroopan komissio totesi syksyllä, että etämyynnistä viime kevään ja kesän aikana valmisteltu lakiluonnos estäisi EU:n takaamaan tavaroiden vapaan liikkuvuuden. Luonnoksessa kiellettiin etämyytyjen alkoholijuomien maahantuonti Suomeen.

Alkoholiasioista hallituksessa vastaava perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk) on toisaalta painottanut, että eduskunta on vaatinut Alkon monopolin turvaamista.

Alkoholilain uudistuksen yhteydessä annetussa lausumassa todetaan, että etämyyntiä koskevat ratkaisut ”eivät saa vaarantaa laissa säädetyn vahvuusrajan ylittävien alkoholijuomien vähittäismyynnin yksinoikeuden säilyttämistä eivätkä suomalaisen elinkeinoelämän yhdenvertaisuutta ulkomaisiin kilpailijoihin nähden”.

Hallituspuolueilla kokoomuksella ja keskustalla on myös poliittisia linjaeroja alkoholin etämyynnistä. Saarikko on korostanut, että hänen ministerikaudellaan ”Alkon monopolia ei romuteta”.

”Jos puolueilla on toisenlaisia linjauksia, sen tasoiset kysymykset ovat hallitusohjelmatasoisia kysymyksiä”, Saarikko totesi elokuussa.

Kokoomuslaiset puolestaan ovat vedonneet tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen. Kun komissio syksyllä tyrmäsi sosiaali- ja terveysministeriön kaavailun kieltää etämyytyjen alkoholituotteiden maahantuonti Suomeen, pitivät kokoomuksen kansanedustajat Sinuhe Wallinheimo ja Jaana Pelkonen tätä ”voittona vapaudelle”.

Hallitus voi pyytää eduskunnalta mahdollisuutta antaa lakiesitys myöhemmin. Eduskunnassa alkoholin etämyynti päätyisi kuitenkin sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsiteltäväksi, joka on työmäärältään yksi ruuhkaisimmista, ellei juuri ruuhkaisin valiokunta. Se on käsitellyt sote-uudistusta koko syksyn, ja esitys palaa taas valiokunnan pöydälle ensi vuoden alussa.

Nykyinen laki ei suoranaisesti kiellä etämyyntiä, mutta Saarikko on korostanut, että ”myytyjen alkoholijuomien toimittaminen kuluttajan kotiin tai muuhun tämän valitsemaan paikkaan on alkoholilain mukaan selvästi kielletty”.

Lue myös:

Hallituksen alkoholiriita – nyt tuli vastaus EU:sta

Kokoomuslaiset juhlivat alkoholikiistassa: ”Voitto vapaudelle – alkoholia etämyyntinä luovutuspaikasta”

Ministeri Saarikko vastaa kokoomuslaisille: ”Alkoholin toimittaminen ostajan kotiin on laissa kielletty”