Kun Yleisradio kysyi suomalaisilta, suommeko hoitajille muita suuremmat palkankorotukset, vastasimme lähes 80-prosenttisesti ”kyllä”.

Suomalaisilta löytyy viljalti hyvää tahtoa.

Kansantaloudessa vaaditaan myös realismia, mistä Alma-median kyselyn tulokset ovat tärkeä muistutus.

Lue lisää:

Julkisen sektorin työpaikat rahoitetaan suurelta osin veroilla, joita kerätään yrityksiltä ja niiden työntekijöiltä.

Karkeasti voidaan sanoa, että yhden julkisen sektorin työpaikan syntyminen edellyttää vähintään kahta tuottavaa yksityisen sektorin työpaikkaa.

Tuottava tarkoittaa sitä, että yksityisen sektorin työpaikat kasvattavat yhteistä kakkua. Vientiteollisuus on kansantalouden hiiva. Jos sen hintakilpailukyky on kansainvälisillä markkinoilla hyvä, myös kotimarkkinoiden

Alma-kyselyn perusteella hoitajien palkkakysymyksessä on havaittavissa yhtenäinen punavihreä blokki, josta niin ikään hallituksessa oleva keskusta äänestäjineen erottuu selvästi.

Lue seuraavaksi:

Alman toteuttama kysely antaa suomalaisten suhtautumisesta Tehyn ja SuPerin vaatimuksiin täysin toisenlaisen kuvan kuin Yleisradion tammikuun alussa julkaisema kyselytulos. Ylen kyselyssä 79 prosenttia suomalaisista vastasi suovansa hoitajille muita korkeammat palkankorotukset.

Yle ei muistuttanut kysymyksenasettelussa vastaajia siitä, että suuret palkankorotukset pitäisi pystyä myös rahoittamaan.

Kuntien palkanmaksuvara on pitkälti sidoksissa niiden keräämiin verotuloihin.

Kuntaliitto julkaisi helmikuun alussa yhteenvedon kuntien taloustilanteesta vuoden 2019 tilinpäätösarvioiden valossa. ”Kolme neljästä Manner-Suomen kunnasta eli yhteensä 225 kuntaa teki negatiivisen tuloksen. Vuosikate heikkeni 13,4 prosenttia”, Kuntaliitto kertoi.

Jos hoitajien palkkaohjelma hyväksyttäisiin tes-neuvotteluissa, sen rahoittaminen edellyttäisi joko kuntien verotulojen tai valtionapujen kasvattamista.

Myös kuntien saamat valtionavut rahoitetaan pitkälti verotuloista, joten veronkorotusten välttäminen olisi vaikeaa, ellei rahaa otettaisi leikkaamalla julkisia menoja jostain toisesta kohteesta.

Sairaanhoitajan keskiansio lähes 3 200 euroa

Sairaanhoitajan kokonaisansio on Suomessa keskimäärin 3 163 euroa kuukaudessa. Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan 52 prosenttia palkansaajista ansaitsee vähemmän kuin sairaanhoitajat.

Kuntatyönantajien näkemyksen mukaan sairaanhoitajien palkkataso on oikeassa suhteessa muiden alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden ammattiryhmien palkkoihin.

Kunnassa työskentelevän lähihoitajan kokonaisansio on keskimäärin 2 742 euroa. Palkansaajista 35 prosenttia ansaitsee vähemmän kuin lähihoitajat. Lähihoitajan tutkinto suoritetaan ammattioppilaitoksessa. Työnantajan arvion mukaan myös lähihoitajien keskiansiot ovat oikeassa suhteessa tehtävän koulutusvaatimukseen.

Lue myös: