Alma Median tuoreen kyselyn mukaan kansalaisten enemmistö katsoo – ainakin tällä hetkellä – pääministeri Antti Rinteen (sd) johtaman hallituksen pitäneen lupauksensa.

Kaikista vastaajista 57 prosenttia arvioi Rinteen hallituksen pitäneen lupauksensa osittain ja viiden prosentin mielestä lupaukset on pidetty täysin. 22 prosenttia vastaajista koki, että hallitus ei ole pitänyt lainkaan lupauksiaan ja 16 prosenttia ei osannut ottaa kantaa asiaan.

Kysymys kuului tarkemmin, että ”onko Antti Rinteen hallitus tähän mennessä mielestäsi lupauksensa täysin/osittain/ei lainkaan?”.

(Juttu jatkuu grafiikan jälkeen.)

Kaikkein positiivisimmin lupausten pitämiseen suhtaudutaan pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla, nihkeys kasvaa pohjoiseen mennessä.

Skeptisiä ovat johtavassa asemassa olevat tai itsenäisinä yrittäjinä työskentelevät, joista 32 prosenttia vastasi, ettei hallitus ole pitänyt lainkaan lupauksiaan. Yli 80 000 euroa ansaitsevista 30 prosenttia katsoi, ettei hallitus ole lunastanut lainkaan lupauksiaan.

Toimihenkilöt uskovat

Työntekijöistä hallituksen lupauksien on kokenut toteutuneen osittain 58 prosenttia ja täysin viisi prosenttia, kun taas ylemmistä toimihenkilöistä näin näkee osittain 73 prosenttia ja seitsemän prosenttia sekä muista toimihenkilöistä osittain 71 prosenttia ja täysin kahdeksan prosenttia.

LUE MYÖS:

Myös opiskelijat ovat sitä mieltä, että hallitus on pitänyt sanansa: 62 prosenttia osittain, kaksi prosenttia täysin - 17 prosenttia ei lainkaan.

Rinteen hallituksen lupauksiin ovat perhekunnittain katsottuna eniten uskoneet lapsettomat pariskunnat (kuusi prosenttia täysin ja 60 prosenttia osittain), tosin yksinhuoltajat ovat kaikkein selkeimmin (13 prosenttia) sitä mieltä, että hallitus on pitänyt täysin lupauksensa.

Puoluekantansa kyselyssä ilmoittaneista kaikkein nihkeimmin Rinteen hallituksen lupausten toteutumiseen uskovat perussuomalaiset, joista peräti 51 prosenttia katsoo, etteivät lupaukset ole tulleet lainkaan lunastetuiksi – 38 prosenttia perussuomalaisista kuitenkin kokee lupausten toteutuneen osittain ja yksi prosentti täysin.

Kielteisesti lupauksien pitämiseen suhtautuvat odotetusti myös kokoomuslaiset, joista 38 prosenttia näkee, ettei lupauksia ole pidetty. Toisaalta 51 prosenttia kokee lupauksien toteutuneen osittain ja yksi prosentti täysin.

Demareissa uskoa

Yhtä odotetusti pääministeripuolue sdp:n kannattajilla on suurin luotto hallitusten puheiden toteutumiseen. Jopa 18 prosenttia demareista näkee lupausten toteutuneen täysin ja 68 prosenttia ainakin osittain. Vain kolme prosenttia demareista ei usko lupausten toteutuneen lainkaan.

Hallituskumppani keskustalla on hieman vaisumpaa näkemystä asiasta: kaksi prosenttia keskustalaisista katsoo lupausten toteutuneen täysin, 64 prosenttia osittain ja 21 prosenttia ei lainkaan.

Sen sijaan oman hallituksen lupauksiin uskotaan enemmän punavihreällä laidalla vasemmistoliitossa ja vihreissä. Vasemmistoliittolaisista 16 prosenttia uskoo lupausten toteutuneen täysin, jopa 71 prosenttia osittain ja vain yksi prosentti ei usko lupauksiin. Vihreissä vastaavat luvut ovat täysin 7 prosenttia, osittain 69 prosenttia ja ei lainkaan viisi prosenttia.

Toisaalta Ei osaa sanoa -osuus on tässä kysymyksessä hallituspuolueista vihreillä suurin, 19 prosenttia.

Oma kuriositeettinsa on hetkellisen oppositiohairahduksen jälkeen hallitukseen palannut rkp, jonka kannattajista 78 prosenttia kokee lupausten toteutuneen ainakin osittain, vastaan on yhdeksän prosenttia.

Leikkurileikkurille tukea

Ennen kevään eduskuntavaaleja Rinne lupasi peruvansa kiistellyn, Juha Sipilän (kesk) johtaman hallituksen luoman aktiivimallin, jos sdp on seuraavassa hallituksessa. Vaalien jälkeen lupaus tarkentui aktiivimallin leikkurin poistamiseen.

Alman kyselyssä toimenpide näyttää saavan kansalaisten kannatuksen.

(Juttu jatkuu grafiikan jälkeen.)

Tarkka kysymys kuului: ”Rinteen hallitus vähentää sanktioiden ja niiden uhkien (”kepin”) käyttöä työttömien aktivoimiseksi. Onko tämä mielestänne oikeaa vai väärää politiikkaa työllisyyden parantamiseksi?”

24 prosenttia vastaajista pitää hallituksen toimia täysin oikeana politiikkana, 36 prosenttia jokseenkin oikeana politiikkana – 22 prosenttia puolestaan näkee toimet jokseenkin vääräksi ja 10 prosenttia täysin vääräksi.

Kaikkiaan puolesta on 60 prosenttia vastaajista ja vastaan 32 prosenttia. Kahdeksan prosenttia ei osannut ottaa kantaa asiaan.

Tukea tulee hieman enemmän naisilta kuin miehiltä.

Samoin kuin usko hallituksen lupausten pitämiseen, myös sanktioiden vähentäminen saa eniten tukea toimihenkilöiltä: 65 prosenttia ylemmistä toimihenkilöistä pitää politiikkaa täysin tai jokseenkin oikeana, muissa toimihenkilöissä vastaava luku on 73 prosenttia.

Työntekijöistä politiikkaa tukee 63 prosenttia ja jokseenkin tai täysin vääränä pitää 26 prosenttia.

Jälleen kerran epäileväisin kanta tulee johtavassa asemassa olevilta ja itsenäisiltä yrittäjiltä: täysin tai jokseenkin oikeana politiikkana pitää yhteensä 49 prosenttia ja vääränä 39 prosenttia. Eläkeläiset ovat suunnilleen samoissa luvuissa: oikein 51 prosenttia ja väärin 41 prosenttia.

Eroja hallituksessa

Yleisesti ottaen mitä pienemmät tulot vastaajalla on, sitä myönteisemmin hän suhtautuu hallituksen linjaan vähentää sanktioita ja niiden uhkia.

20 000 euroa vai vähemmän tienaavista yhteensä 66 prosenttia pitää keppipolitiikan vähenemistä hyvänä asiana, kun taas yli 80 000 euroa ansaitsevista 43 prosenttia pitää hallituksen politiikkaa jokseenkin tai täysin vääränä.

Kotitalousmuodoista eniten tukea tulee yhden hengen talouksilta (65 prosenttia), vähiten pariskunnilta, joilla on lapsi tai lapsia (54 prosenttia).

Tässä kysymyksessä syntyy hallituskumppaneiden sdp:n ja keskustan kannattajien välille eroa, mikä on ymmärrettävää, sillä aktiivimalli oli keskustan silloisen puheenjohtajan, pääministeri Juha Sipilän johdolla tehty muutos.

Nykyisen pääministeri Rinteen johtaman sdp:n kannattajista 42 prosenttia pitää hallituksen halua vähentää sanktioita täysin oikeana ja 47 prosenttia jokseenkin oikeana. Vain prosentti pitää politiikkaa täysin vääränä ja kahdeksan prosenttia osittain vääränä.

Sen sijaan keskustalaisista vastaajista ainoastaan viisi prosenttia näkee politiikan täysin oikeaksi ja 35 prosenttia jokseenkin oikeaksi. Jokseenkin vääränä Rinteen keppihelpotusta pitää 39 prosenttia ja täysin vääränä 15 prosenttia keskustalaisista.

Suurin tuki työllisyyspolitiikalle tulee kuitenkin hallituspuolue vasemmistoliitosta. Jopa 72 prosenttia vasemmistovastaajista pitää nykyhallituksen työllisyyspolitiikkaa täysin oikeana ja 23 prosenttia jokseenkin oikeana. Jokseenkin vääränä pitää kaksi prosenttia vasemmistoliittolaisista, mutta kukaan ei koe sitä täysin vääräksi.

Vihreiden innostus jää tässä vasemmistoa vähäisemmäksi, sillä vain 35 prosenttia näkee hallituksen tavan aktivoida työttömiä täysin oikeaksi politiikaksi ja 45 prosenttia jokseenkin oikeaksi. Jokseenkin vääränä pitää 12 prosenttia, täysin vastaan -sarakkeen jäädessä tyhjäksi.

Tässäkin kokoomuslaiset ovat jälleen nihkeinä, sillä kokoomusvastaajista vain neljä prosenttia antaa täyden tukensa Rinteen hallituksen työllistämisnäkemyksille ja jokseenkin oikeaksi kokee 25 prosenttia. Jokseenkin vääräksi asian näkee 44 prosenttia ja täysin vääräksi politiikaksi 21 prosenttia.

Vaikka perussuomalaisissakin suhtaudutaan kepin hellittämiseen osin kielteisesti, silti enemmistö perussuomalaisista vastaajista – yhteensä 51 prosenttia – pitää politiikkaa täysin tai jokseenkin hyvänä.

Tutkimuksen on tehnyt Alma Median toimeksiannosta Tietoykkönen Oy.

Haastattelut (1 500 kappaletta) tehtiin monikanavaisesti puhelinhaastattelujen ja internetkyselyn yhdistelmänä 17.9.-8.10.2019. Puhelinhaastatteluista vastasivat Tietoykkönen Oy:n omat tutkimushaastattelijat. Otantamenetelmänä käytettiin satunnaisotannan ja kiintiöpoiminnan yhdistelmää. Vastaajat edustavat äänestysikäisiä suomalaisia Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Puoluekantansa ilmaisi 82,7 prosenttia vastaajista eli 1240 henkilöä.

Tutkimuksen virhemarginaali kaikkien vastaajien osalta on 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.