Alman kyselyssä suomalaisilta kysyttiin, kuinka hyvin presidentti Sauli Niinistö, Sanna Marinin (sd) hallitus, eduskunta ja johtavat terveysviranomaiset STM ja THL ovat toimineet koronavirusasiassa tähän mennessä. Kysely tehtiin 20.–27.3.2020.

Kyselyn aikaan Niinistö oli jo todennut Suomessa vallitsevan poikkeusolot ja Marinin hallitus oli päättänyt lukuisista poikkeusoloihin liittyvistä rajoituksista. Eduskunta oli hyväksynyt valmiuslain.

Suomalaisten mielestä parhaiten koronavirusasiaa on hoitanut Niinistö, joka sai toiminnastaan arvosanan 8,9.

Seuraavaksi tyytyväisimpiä suomalaiset olivat Marinin hallituksen toimintaan (8,2). Eduskunta sai arvosanaksi 7,9 ja johtavat terveysviranomaiset lähes saman (7,8).

Eläkeläisiltä parhaat arvosanat

Naiset arvioivat eri tahojen toimintaa koronakriisin hoidossa myönteisemmin kuin miehet. Sama ilmiö toistuu myös vanhemmissa ikäryhmissä (+60), jotka suhtautuvat eri tahojen toimintaan nuorempia ikäryhmiä myönteisemmin.

Ammattiaseman suhteen myönteisimmin eri tahojen toimintaa arvioivat eläkeläiset.

Yli 70-vuotiaat antavat Niinistölle kyselyn parhaimman arvosanan (9,3). Hallitus saa yli 70-vuotiailta arvosanan 8,5.

Alueellisesti annetuissa arvosanoissa ei ollut tilastollisesti merkittäviä eroja.

Perussuomalaisten kannattajat arvioivat eri tahojen toimintaa muiden puolueiden kannattajia kriittisemmin. Poikkeuksena Niinistö, jonka osalta perussuomalaisten kannattajien arviot ovat lähes samalla tasolla kuin kaikilla vastaajilla keskimäärin.

Presidentin sana painaa kriisissä

Tampereen yliopiston politiikan tutkijan Johanna Vuorelman mukaan Niinistön arvosana (8,9) on merkille pantavaa.

”Kriisitilanteessa on huomionarvoista, että vaikka kaikki tahot saivat hyvät arvosanat, niin presidentti nousee esiin instituutiona”, Vuorelma sanoo.

Kyselyyn vastanneista 69 prosenttia antoi Niinistölle kiitettävän arvosanan (9 tai 10). Hallitukselle kiitettävän arvosanan antoi puolestaan 46 prosenttia vastaajista.

”Ihmiset haluavat samaistua päättäjiin. Jos ajattelee Niinistön roolia, niin on ikänsä puolesta riskiryhmää, eli hän on henkilökohtaisesti ihan eri tavalla lähellä koronakriisiä kuin joku nuorempi päättäjä, joka käsittelee asiaa eri näkökulmasta.”

”Jos ja kun riskiryhmään itsekin kuuluva presidentti sanoo, että koronakriisi pitää ottaa vakavasti, niin se otetaan varmasti eri tavalla vastaan.”

Presidentti Sauli Niinistö nauttii vahvaa kansansuosiota.Kuva: SILJA VIITALA/AAMULEHTI

Vuorelman mukaan 71-vuotiaan Niinistön henkilökohtainen historia näkynee hänen suosiossaan myös koronakriisin aikana.

”Sieltä löytyy 1990-luvun lama, missä Niinistöllä oli aika keskeinen rooli, ja sitten tsunamikokemus, johon monesti viitataan, kun puhutaan hänestä ja ollaan puhuttu presidentinvaalien kannatusmittauksista. Niinistössä monella tavalla ruumiillistuu ulottuvuuksia, jotka tulevat tässä kriisissä lähelle.”

Suomen linja herättää luottamusta

Vuorelman mukaan hallituksen hyvän arvosanan (8,2) taustalla on Suomen linja, joka näyttää ulospäin hyvin yhtenäiseltä.

”Hallitus on painottanut kuuntelevansa asiantuntijoita ja toimivansa sen mukaan”, Vuorelma sanoo.

Iso kuva on Suomessa Vuorelman mukaan selkeä: hallitus haluaa suojella riskiryhmiä.

”Suomessa on vahva luottamus siihen, että nämä toimet tehdään sen takia, että halutaan suojella riskiryhmiä, ja näitä intressejä ajetaan läpinäkyvästi ilman mitään spinnaamista. Suomen linja on läpinäkyvä ja luottamusta herättävä.”

Niinistön ja Marinin keskustelu erillisestä koronanyrkistä nousi esiin vasta kyselyn jälkeen, joten vastaajat eivät ole voineet ottaa sitä huomioon arvosanoissaan.

”Esimerkiksi tässä nyrkkikeississä presidentiltä ja pääministeriltä tuli synkronoitu tviitti, mikä kertoo siitä, että siellä halutaan pitää julkinen eheys”, Vuorelma sanoo.

Pääministeri Sanna Marin on ollut koronakriisin myötä paljon esillä.Kuva: ALMA MEDIA