Kuva: Alma-tutkimus / Tietoykkönen

Valtaosa suomalaisista kokee ilmapiirin ahdistavaksi, mutta osuus on vähentynyt.

Alma Media kysyi suomalaisilta, miten he kokevat Suomen tämänhetkisen ilmapiirin. Vastaajista 49 prosenttia koki ilmapiirin hieman ahdistavaksi, 18 prosenttia melko ahdistavaksi ja viisi prosenttia erittäin ahdistavaksi. 24 prosenttia ei kokenut ilmapiiriä lainkaan ahdistavaksi. Tutkimuksen toteutti Tietoykkönen.

Tilanne on parantunut kahdessa vuodessa. Marraskuussa 2016 suomalaisista 80 prosenttia kertoi kokevansa ilmapiirin vähintään hieman ahdistavaksi, kun taas toukokuussa 2018 osuus oli 72 prosenttia.

Etenkin alle 35-vuotiaista yhä harvempi kokee Suomen ilmanpiirin olevan ahdistava. 55-64-vuotiaat pitävät Suomen ilmapiiriä muita ikäryhmiä ahdistavampana.

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n tutkimuspäällikkö Ilkka Haaviston mukaan Alma-tutkimuksen tulos selittyy pääasiassa taloudellisen tilanteen kohentumisella. EVA on tehnyt jo vuosien ajan suomalaisten asenne- ja ilmapiiritutkimuksia.

- Vuonna 2016 ei ollut tietoa talouden noususta ja ilmapiiri saattoi olla kireämpi, Haavisto toteaa.

Samaa arvioi suomalaisten keskusteluja sosiaalisessa mediassa seuraava tutkija Oula Silvennoinen.

- Talous on piristynyt, työllisyys on piristynyt. Se vaikuttaa joidenkin kohdalla siihen, miltä omat tulevaisuuden näkymät näyttävät ja miten ilmapiiri koetaan.

Toimihenkilöistä jopa 84 prosenttia piti ilmapiiriä ahdistavana vuonna 2016, kun vuonna 2018 osuus oli 73 prosenttia. Myös yhä harvempi työntekijä ja eläkeläinen pitää ilmapiiriä ahdistavana kahden vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.Ainoastaan johtavassa asemassa olevien ja itsenäisten yrittäjien kokema ahdistava ilmapiiri ei ollut vähentynyt kahdessa vuodessa.

Eroja tulotasoittain

Alma-tutkimuksessa tarkasteltiin ilmapiirin kokemista eri tulotasoryhmissä.Kaikkien tulotasojen kokemukset ilmapiirin ahdistavuudesta olivat vähentyneet vuodesta 2016 vuoteen 2018. Pääsääntöisesti vähemmän tienaavat kokivat ilmapiirin ahdistavammaksi kuin enemmän tienaavat.

- Onnellisuus, ahdistuneisuus ja huolehtiminen korreloivat usein oman taloudellisen tilanteen kanssa. Vaikka kuinka sanotaan, ettei raha tuo onnea, se vähintäänkin rauhoittaa ja luo tulevaisuuden uskoa, Haavisto toteaa.

Tutkimuksessa oli nähtävillä, että yli 80 000 euroa vuodessa tienaavat kokivat ilmapiirin vähiten ahdistavaksi.

Haavisto huomauttaa, että kolikolla on myös kääntöpuoli, joka voi selittää sitä, miksi kaikkein ahdistavimmaksi ilmapiirin kokivat 60 001-80 000 euroa vuodessa tienaavat.

- Voi olla enemmän työstressiä ja statusahdistusta, että naapurilla menee vielä paremmin kuin minulla, Haavisto arvioi.

Some-keskustelussa suunta parempaan

Silvennoinen toteaa, että vuonna 2016 sosiaalisen median keskusteluissa korostui vihapuhe turvapaikanhakijoita vastaan. Nyt keskustelujen tasossa on hänestä tapahtunut muutos parempaan, mikä voi vaikuttaa suomalaisten arvioihin ilmapiiristä.

- Merkittävä vihapuhealusta MV-lehti on henkitoreissaan ja on ryhdytty nostamaan syytteitä tällaiseen toimintaan osallistuneita vastaan. Kyllä se minun mielestäni näkyy sosiaalisessa mediassa, että silkan vihapuheen määrä on vähentynyt ja ilmapiiri on vähän parempi, Silvennoinen sanoo.

Sekä vuoden 2016, 2017 että 2018 Alma-tutkimuksissa naiset kokivat ilmapiirin ahdistavammaksi kuin miehet. Silvennoinen huomauttaa, että etenkin sosiaalisessa mediassa vihaviestintä on sukupuolittunutta.

- Somessa puututaan herkästi naiseuteen, ulkonäköön ja kaiken maailman raiskausfantasiat kukoistavat. Jos ne ovat vähentyneet, niin kuin nyt näyttää, en ihmettele yhtään, että moni nainen voi kokea ilmapiirin parantuneen, Silvennoinen toteaa.

Sekä naiset että miehet arvioivat tuoreessa Alma-tutkimuksessa ilmapiirin olevan vähemmän ahdistava kuin kaksi vuotta takaperin.