Tutkimustulos voi kuulostaa omituiselta, mutta pitää paikkansa: älykäs ihminen kuluttaa enemmän alkoholia kuin vähemmän älykäs ihminen.

Tieto perustuu tilastolliseen brittitutkimukseen, jossa lasten älykkyyttä vertailtiin heidän myöhempään alkoholinkulutukseensa aikuisina. Samanlainen tilastollinen ajo toteutettiin myös Yhdysvalloissa.

Kävi ilmi, että älykkyys korreloi suoraan kulutetun alkoholin määrään: mitä älykkäämpi ihminen oli lapsena, sen enemmän hän kulutti alkoholia aikuisiällään. Tutkimusmetodiin voi tutustua Psychology Today -verkkolehden sivuilla.

Evoluutiopsykologi Satoshi Kanazawa selittää yhteyden johtuvan siitä, että alkoholin kulutus on ihmiseläimen evoluutiossa varsin uusi juttu, vain muutaman tuhat vuotta vanha tapa. Älykkäät ihmiset tuppaavat Kanazawan mukaan kokeilemaan ensimmäisinä uusia käyttäytymismalleja.

Hän tyrmää aiemman teorian, jonka mukaan älykkäät ihmiset kohoaisivat paremmin palkattuihin töihin, jolloin heidän tulotasonsa nousisi ja alkoholiin olisi enemmän varaa.

Samalla Kanazawan mielestä joutaa romukoppaan teoria, joka perustelee älykkyyden ja viinankäytön välistä yhteyttä sillä, että älykkäät seurustelisivat tyhmiä enemmän muiden ihmisten kanssa.

- Koska alkoholijuomien juominen on evoluution kannalta uusi käyttäytymismalli, hypoteesini olettaa älykkäiden ihmisten omaksuvan tämän tavan tyhmiä ihmisiä nopeammin. Empiirinen data Yhdysvalloista ja Briteistä vahvistaa tämän oletuksen, Kanazawa kirjoittaa.