Poliisi valvoo ensi viikolla (6. - 12.10.2014) tehostetusti raskasta liikennettä koko maassa. Tarkkailussa on muun muassa ammattikuskien kunto ja ajotapa.

Liikenteen valvontaan käytettävissä olevia voimavaroja suunnataan erityisesti raskaan- ja bussiliikenteen liikenneturvallisuuden ja kuljetusyritystoiminnan laillisuuden valvontaan.

Valvontajakso on osa Euroopan liikennepoliisiverkoston (TISPOL) Euroopan laajuista Truck & Bus -valvontateemaa.

Liikenneturvallisuuden pitkäaikaisen parantumisen myötä myös raskaan liikenteen onnettomuusluvut ovat olleet laskussa. Poliisin tietoon tulleita raskaan liikenteen onnettomuuksia oli Suomessa vuonna 2013 noin 3 700 kappaletta. Vuoteen 2012 verrattuna määrä vähentyi lähes 20 prosentilla.

Raskaan liikenteen onnettomuudet ovat vuoden 2014 tammi-elokuun aikana vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 2 395:sta onnettomuudesta 2075:een (vähennystä 13,4 %).

Poliisiylitarkastaja Risto Lammi Poliisihallituksesta muistuttaa, että raskaan liikenteen osuus korostuu vakavissa liikenneonnettomuuksissa.

Vuonna 2012 yli puolessa (57 %) kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvojen yhteenajoista oli kuorma-auto toisena osallisena. Yhteenajon aiheuttajista kuitenkin ainoastaan neljä prosenttia oli raskaan liikenteen kuljettajia.

Valvonnassa keskeisellä sijalla ovat liikenneturvallisuuteen vaikuttavat seikat kuten kuljettajan ja ajoneuvon kunto, ajotapa, kuorman sijoittelu ja varmistaminen sekä liikenne- ja sosiaalilainsäädännön rikkomukset.

Lisäksi Road Policing- konseptin mukaisesti kiinnitetään huomiota kuljetustoimintaan liittyvän muun rikollisuuden paljastamiseen sekä sellaisen rikollisuuden paljastamiseen, jossa käytetään hyväksi kuljetuksia.