Suomalaisten mielestä parhaat kakkosvaihtoehdot äänestämiselle ovat vihreät, kokoomus, SDP ja vasemmistoliitto.

Kartoitimme Alma median kyselyssä edellisen kerran maaliskuussa liikkuvien äänestäjien määrää ja mieltymyksiä puolueiden suhteen. Uusin aineisto on kerätty 12.–30. lokakuuta. Niiltä vastaajilta, jotka ilmaisivat, mitä puoluetta he tällä äänestäisivät, kysyttiin myös, että mitä muita puolueita tai ryhmittymiä he voisivat harkita äänestävänsä. Vastaavat saivat nimetä useita vaihtoehtoja.

Niin maaliskuun kuin lokakuunkin aineistossa puolue, joka eniten houkuttaa suomalaisia kakkosvaihtoehtona, on vihreät. Puheenjohtaja Touko Aallon taaperrus ei ole tätä tuhonnut, tosin vihreiden potentiaali houkutella äänestäjiä on pienentynyt.

Tuloksista näkee, keiden kanssa lauantaina valittavan vihreiden uuden puheenjohtajan pitäisi käydä taistoon äänestäjistä.

Vasemmistoliiton äänestäjistä 39 prosenttia, SDP:n äänestäjistä 25 prosenttia ja kokoomuksen äänestäjistä 21 prosenttia sanoo, että voisivat äänestää myös vihreitä. Heihin vihreät ovat iskeneet ja iskevät muun muassa koulutusteemalla.

***

Suomalaisten mielestä vihreiden jälkeen houkuttelevimmat kakkosvaihtoehdot ovat kokoomus, SDP ja vasemmistoliitto.

Kokoomuksen Petteri Orpon pitäisi heitellä täkyjä keskustaa ja vihreitä äänestävien suuntaan. Siellä olisi äänestäjiä tarjolla, jos oma ykkösvaihtoehto ei enää houkutakaan.

Kokoomuksen vetovoima on heikentynyt selvästi keskustaa äänestävien silmissä, mikä ei ole ihme, kun hallitusyhteistyö on alkanut natista entistä enemmän. Myös perussuomalaiset äänestäjät kaikkoavat kokoomuksen ulottuvilta.

***

SDP:n Antti Rinteen äijäfeministi-, tai ainakin demaricharmi, viehättää kakkosvaihtoehtona vasemmistoliiton, vihreiden ja perussuomalaisten äänestäjiä.

Rinteellä ei ole vaikeuksia heitellä vasemmistohenkisiä työ- ja talousajatuksia, mutta entäs ne persut? Riippuu Jussi Halla-ahon menestyksestä, joutuuko Rinnekin taipumaan nuolaisemaan myös maahanmuuttokriittisiä.

***

Kannatuksen kuolemanlaaksossa vaeltavan keskustan Juha Sipilän pitäisi ensinnäkin saada omat vanhat äänestäjät hereille, sitten katseet pitäisi kohdistaa kokoomusta, kristillisdemokraatteja ja RKP:tä äänestävien suuntaan.

Joitakin kokoomusäänestäjiä Sipilän hallituksen saavutukset työllisyydessä ja taloudessa voivat houkuttaa. RKP:läisten houkuttelemiseksi olisi kannattanut turvata Vaasan keskussairaalan laaja päivystys. Sen puolesta Pekka Puska (kesk) toki jo yritti kapinoida eduskunnassa.

***

Totuuden nimessä pitää muistaa, että puolueiden valtakunnalliset vaaliteemat ja toisten puolueiden äänestäjien houkuttelu ovat vain osa menestyksekästä vaalikampanjaa.

Erittäin tärkeää on puolueen pääministeriehdokkaan onnistuminen, sitten puolueen ehdokasasettelun onnistuminen eri vaalipiireissä ja ehdokkaiden keskinäinen kilpailu niissä.

Lisäksi pitäisi vielä luoda positiivinen vaalikampanja, olla mukana median nostamissa isoissa ajankohtaisissa teemoissa ja antaa kansalle lupaus muutoksesta kohti parempaa tulevaisuutta. Ei niin helppoa.

LUE MYÖS:

Näkökulma: Sdp näyttää ykköseltä – mutta sen kokoama hallitus voi olla monenlainen

Alma-kannatusmittaus: Sdp jatkaa suurimpana – vihreille uutta toivoa?

Näin tutkimus tehtiin

Tutkimuksen on tehnyt Alma Median toimeksiannosta Tietoykkönen Oy.

Haastattelut (1500 kappaletta) tehtiin monikanavaisesti puhelinhaastattelujen ja internet kyselyn yhdistelmänä 12.10.-30.10.2018. Puhelinhaastatteluista vastasivat Tietoykkönen Oy:n omat tutkimushaastattelijat. Otantamenetelmänä käytettiin satunnaisotannan ja kiintiöpoiminnan yhdistelmää. Vastaajat edustavat äänestysikäisiä suomalaisia Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Puoluekantansa ilmaisi 73,8% vastaajista eli 1107 henkilöä.

Tutkimuksen virhemarginaali kaikkien vastaajien osalta (n=1500) on 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa. Kannatusarvio-osiossa (n=1107) suurimman puolueen virhemarginaali on 2,4 prosenttiyksikköä suuntaansa.