Hallituksen perhevapaauudistus on kaatumassa kokonaan. Neuvottelutilanne on niin jumissa, että hallituspuolueiden johtajista koostuvan trion on lähes mahdotonta saada uudistusta enää henkiin.

Uuden Suomen hallituslähteistä saamien tietojen mukaan neuvotteluissa hiertävät erityisesti ansiosidonnaisten päivien jakaminen perheiden kesken sekä kotihoidontuki.

Vielä torstaina työmarkkinajärjestöt lähestyivät hallitusta, voisiko se tukea uutta mallia, jos työntekijä- ja työnantajapuolen keskusjärjestöt pääsisivät sopuun. Keskustan eduskuntaryhmä keskusteli asiasta tunteikkaasti pian ilmoituksen jälkeen ja perjantaina puolueen perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko vihelsi pelin poikki.

–Olimme siinä moodissa, että jos työmarkkinajärjestöt olisivat päässeet yhteisymmärrykseen ja esittäneet kompromissia, olisiko sellaisessa tilanteessa maan hallitus valmis viemään hanketta eteenpäin, kuvaillaan työmarkkinajärjestöistä Uudelle Suomelle.

Ratkaisevaa uudistuksen kaatumiselle oli Uuden Suomen tietojen mukaan se, että järjestöiltä ei olisi herunut lisärahaa vanhempainetuuksien keskeisimpään muotoon eli ansiosidonnaisiin äitiys-, isyys-, ja vanhempainrahoihin.

Niin poliitikot kuin työmarkkinajärjestöt ovat yksimielisiä siitä, että isävapaiden osuutta järjestelmässä tulee lisätä. Erimielisyyttä on siitä, miten osuutta kasvatetaan.

Tällä hetkellä vapaista äidille on kiintiöity 105 arki- ja lauantaipäivää, isille 54 ja yhteistä vanhempainvapaata 158 päivää. Poliitikot kernaasti lisäisivät isien kiintiön äitien runsaan sadan päivän tasolle.

Ongelma syntyy, kun idean vie maksajille eli työmarkkinajärjestöille. Vaikka tiliotteessa päivärahojen maksajan kohdalla näkyy Kela, rahoittaa valtio THL:n mukaan vain viisi prosenttia maksuista. 68 prosenttia kerätään työantajamaksuilla ja 27 prosenttia työntekijämaksuilla.

Työmarkkinajärjestöt puolestaan ovat hyvin haluttomia korottamaan maksuja uusien isäpäivien rahoittamiseksi. Niiden mukaan isien kiintiötä tulee kasvattaa esimerkiksi yhteisiä vanhempainrahoja vähentämällä.

Erityisesti keskustalle ja sinisille ehdotus on ollut vaikea pala. Näissä leireissä on tuotu julki näkemystä, että äitiys- ja vanhempainrahojen siirtäminen isille on leikkaus äideille ja käytännössä myös perheille. Tämä johtuu siitä, että isät hädin tuskin käyttävät edes nykyisiä vapaamahdollisuuksiaan, kun äidit käyttävät omat vapaansa ja suurimman osan vanhempainvapaasta.

Kun Saarikko ja muut keskustalaiset ilmoittavat, että neuvotteluissa ollut perhevapaajärjestelmä leikkaisi perheiden tukia, se tarkoittaa, että uusi järjestelmä käytännössä veisi juuri näitä äitien käyttämiä ansiosidonnaisia päiviä.

Työmarkkinajärjestöistä on painotettu, ettei nyt käytetyissä laskelmissa ole otettu kaikkia tekijöitä huomioon. Esimerkiksi syntyvyyden laskun trendin huomioimalla nykyisiä päiviä voisi olla mahdollista lisätä ilman maksukorotuksia. Lisäksi isävapaiden heikompaa käyttöastetta voitaisiin kompensoida muissa vapaissa. 50 uutta päivää isien kiintiöön tästä laskuharjoituksesta tuskin syntyisi.

Lisäajan myöntäminen tällaista selvitystä varten ei ole todennäköistä ottaen huomioon, että perhevapaauudistuksen mallista piti päästä sopuun jo tammikuun lopussa. Perhevapaauudistuksen heivaamista syrjään helpottaa se, että sitä ei ole kirjattu hallitusohjelmaan.

Poliittinen tappio voidaan kuitata vielä perustamalla työryhmä selvittämään asiaa käytännössä tulevalle vaalikaudelle.

Toinen kiperä paikka neuvotteluissa oli 338,34 euron kuukausittaisen kotihoidontuen leikkaaminen kolmantena vuonna. Leikkaussuunnitelmia kuvataan tuntuvaksi. Kotihoidontukeen puuttumista ajoivat myös työmarkkinajärjestöt.

Toisaalta hallituslähteistä kerrotaan, että leikkauksen vastineeksi tarjottiin helpotusta osa-aikatyön vastaanottamiseen kolmannen tukivuoden aikana.

Kotihoidontuki on ollut etenkin sinisten Timo Soinille lähes pyhä asia. Viime kevään kuntavaaleissa vielä perussuomalaisten puheenjohtajana toiminut Soini sätti kotihoidontuen leikkausta ajaneita puolueita ja poliitikkoja ”kotiäitivihasta”. Sinisten nykyisen puheenjohtaja Sampo Terhon kannat ovat olleet hieman lievempiä.

Kotihoidontuen leikkaamisen puolesta puhuu hallituksen uudistukselle asettama työllisyysvaatimus ja siksi äitejä halutaan patistaa aiemmin töihin. Ansiosidonnaisten perhevapaiden tasa-arvoisemman jakamisen on arvioitu heikentävän työllisyyttä jonkin verran etenkin, jos isien kiintiötä kasvatetaan leikkaamatta äitien tai yhteisen vanhempainvapaan kiintiöstä.

Nykymallia on puolustettu sillä, että monilla kotihoidontukea saavilla äidillä ei ole työpaikkaa, mihin palata. Kaiken kaikkiaan kotihoidontukea käyttää kolmantena vuonna 6 300 suomalaisperhettä. Mitään merkittävää lisäystä työllisten määrään tästä joukosta tuskin siis löytyy.

Kotihoidontukea puolustaneet keskusta ja siniset olivat neuvotteluissa valmiita tuen porrastukseen, mutta yhdistettynä naisten käyttämien vanhempainrahapäivien leikkaamiseen, uudistus näytti liikaa leikkaukselta, kuten Saarikko asian perjantaina Facebookissa ilmaisi.