Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) on vastannut julkisuudessa esillä olleeseen huoleen ja kritiikkiin koskien valtion liikenneverkkosuunnitelmia.

Hallitus selvittää parhaillaan, voisiko valtion maantie-, rata- ja vesiväyläverkon ylläpidosta ja kehittämisestä vastata valtion yhtiö. Keskustelussa on ihmetelty esimerkiksi sitä, että autoihin voitaisiin asentaa sim-kortit, jotka valvovat autoilua. Kansalainen maksaisi autoilusta käytön mukaan, mikä mullistaisi nykyisenkaltaisen autoverotuksen.

Berner toteaa blogissaan, että kohua herättänyt kilometrien seuranta on yksi vaihtoehto.

– Jos käytössä on aikaan perustuva maksu, se ei välttämättä vaadi seurantalaitetta, ajokilometreihin perustuva sen sijaan vaatii, hän kirjoittaa.

Bernerin tavoitteena on luoda Suomeen uusi luonnollinen monopoli.

– Liikenneverkkoyhtiö ei olisi demokraattisen kontrollin ulkopuolella, vaan sen toiminnan reunaehdoista säädettäisiin lailla. Liikenneverkkoyhtiöstä muodostuisi luonnollinen monopoli, joka tuottaa yhteiskunnalle välttämättömiä palveluita, Berner kirjoittaa.

Bernerin mielestä tämä uusi luonnollinen monopoli hyödyttäisi niin kansalaisia kuin valtiotakin.

– Nykymuodossaan valtion liikenneinfrastruktuuri on budjetissa pääosin kuluerä, joka kilpailee valtion muiden välttämättömien kulujen kanssa. Yhtiönä liikenneverkko olisi omaisuuserä, jolla on sekä konkreettinen mutta myös laskennallinen arvo. Tämä merkitsisi budjetin alijäämän pienenemistä ja vähentäisi verojen keräystarvetta eli kokonaisveroaste laskisi, Berner kirjoittaa.

– Keskeinen hyöty kansalaisille mallissa on, että se tarjoaa toivottavasti laajan kirjon erilaisia liikenteen palveluja tai palvelupaketteja, joista voi valita mieleisensä. Hyöty on myös se, että asiakas maksaa siitä, mitä käyttää, hän toteaa.

Aikataulusta Berner kertoo näin:

– Hallituksen päätös hankkeen valmistelun jatkosta on tarkoitus tehdä huhtikuun lopun kehysriihessä. Tavoitteena on, että valtionyhtiö aloittaisi vuoden 2018 alussa, mikäli hallitus erikseen näin päättää. Aikataulu on haastava, mutta ei mahdoton.