Keskustan tulevan puheenjohtajakisan ennakkosuosikkeihin kuulunut Annika Saarikko ei pyri Juha Sipilän seuraajaksi.

Hän ilmoittaa asiasta Twitter-viestissään ja Suomenmaa-lehden kirjoituksessaan.

”Kiitos kaikesta kannustuksesta pyrkiä keskustan puheenjohtajaksi. Elämältä voi saada paljon muttei kaikkea kerralla kuitenkaan. En ole käytettävissä puheenjohtajakisassa syyskuussa 2019”, Saarikko ilmoittaa.

Saarikko odottaa perheensä toista lasta, jonka laskettu aika on samoihin aikoihin syyskuussa kuin keskustan ylimääräinen puoluekokous, jossa Sipilän seuraaja valitaan.

”Puo­lu­een va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na vuo­si­na 2010-2016 näin erit­täin lä­hel­tä, mi­ten vaa­ti­va ja ko­ko­nais­val­tai­nen pu­heen­joh­ta­jan teh­tä­vä kan­san­liik­kees­säm­me on”, Saarikko kirjoittaa Suomenmaan kirjoituksessaan.

”Juu­ri nyt omas­sa elä­mäs­sä­ni koen, et­tä pik­ku­lap­si­ar­kee­ni – niin mah­ta­vaa kun se on­kin – oli­si lii­an vaa­ti­vaa yh­dis­tää po­li­tii­kan yk­kös­ta­son teh­tä­vää, jon­ka pe­rim­mäi­nen tar­koi­tus on joh­dat­taa puo­lue koh­ti uut­ta nou­sua ja hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti sa­mal­la pyr­kiä maan pää­mi­nis­te­rik­si.”

Saarikon mukaan hänen henkilökohtaista ratkaisuaan ei voida yhdistää keskustalaisen arvopohjan mittariksi. Hän vakuuttaa uskovansa, että puheenjohtajuus ja hänen henkilökohtainen tilanteensa olisivat puolueen puolesta yhdistettävissä.

”Us­kon va­kaas­ti, et­tä jos tu­li­sin va­li­tuk­si, si­jais­jär­jes­te­lyt saa­tai­siin hoi­tu­maan, lap­sel­le löy­tyi­si hoi­to­a­pua, ja kaik­kein tär­kein - tasa-ar­voi­nen van­hem­muus mie­he­ni kans­sa to­teu­tui­si taa­tus­ti”, hän kirjoittaa.

LUE MYÖS:

Tutkija: Keskusta olisi voinut valita Sipilän seuraajan parissa viikossa – Miksi valinta siirrettiin 5 kuukauden päähän?

Antti Kaikkonen: Puhelin alkoi soida – Harkitsee keskustan puheenjohtajaehdokkuutta