Kansanedustajan tehtävät yhteen kauteen jättänyt Antero Vartia on antanut lisätietoa perustamastaan, ilmastonmuutoksen ehkäisyyn pyrkivästä säätiöstä.

Voittoa tavoittelematon Compensate-säätiö haluaa tarjota uuden tavan torjua ilmastonmuutosta. Compensate rakentaa järjestelmää, jossa kulutuksen synnyttämiä hiilipäästöjä voisi kompensoida vaivatta jo maksutapahtuman yhteydessä.

”Haluamme, että jokainen voi alkaa elää hiilinegatiivista elämää jo nyt”, säätiö kertoo.

Säätiön mukaan sen useat kumppaniyritykset ovat jo luomassa mahdollisuutta kompensointiin ostosten yhteydessä. Yrityksiin, joiden kanssa yhteistyöstä parhaillaan neuvotellaan, lukeutuvat säätiön mukaan Finnair, Nordea, Reima, St1 ja Accountor.

Ennen varsinaisen järjestelmän valmistumista voi päästöjään kompensoida kuukausittain, säätiö ehdottaa.

”Tavoitteena on systeeminen, maailmanlaajuinen rakennetason muutos – hiilinegatiivinen maailma, jossa jokainen meistä voi kulutusvalinnollaan kantaa nykyistä paremmin vastuuta.”

Vartian mukaan ”ihmiset ovat kyllä halukkaita kantamaan vastuuta, mutta se pitää tehdä heille mahdolliseksi”. Tämän takia Compensate pyrkii tekemään päästöhyvityksen maksamisesta mahdollisimman helppoa.

Compensate-säätiön sääntöjen mukainen tarkoitus on ehkäistä ilmastonmuutosta ja vähentää hiilidioksidin määrää ilmakehässä. Se lupaa välittää kompensaatiomaksut täysimääräisesti hiilen sidontaan eli ”päästövähennysyksiköiden ostamiseen”.

Tällä hetkellä yksi tehokkaimmista keinosta sitoa hiilidioksidia ilmakehästä on metsittäminen ja olemassa olevien metsien suojelu, Compensate toteaa. Säätiö kertoo toimivansa yhteistyössä Helsingin yliopiston INAR-tutkimusyksikön kanssa pyrkimyksenään etsiä ”jatkuvasti luotettavampia ja kustannustehokkaampia keinoja sitoa hiilidioksidia”.

Säätiön virallinen nimi on Kompensäätiö sr, ja se omistaa 100-prosenttisesti Compensate non-profit operations Oy:n, joka vastaa säätiön operatiivisesta toiminnasta. Säätiön tai osakeyhtiön toimintaa ei rahoiteta kompensaatiomaksuilla, vaan yksityisesti kerätyin lahjoitusvaroin, säätiö kertoo.

”Toiminnan kasvaessa kumppaniyrityksiltä peritään lisenssimaksu, jonka avulla säätiön toiminta voidaan turvata.”

Säätiön peruspääomaksi on luovutettu 50 001 euroa.