Apteekkien määräsääntelyn luopumista julkisuudessa esillä pitänyt oppositiopuolue vihreiden kansanedustaja Antero Vartia jätti eduskunnalle lakialoitteen lääkelain muuttamisesta. Aloite avaisi apteekkialaa kilpailulle.

–Tällä aloitteella muutetaan lääkelain 6 lukua apteekeista siten, että apteekkien määräsääntelystä luovutaan ja hinnoittelussa siirrytään täydestä hintasääntelystä enimmäishintoihin. Tavoitteena on lisätä apteekkien välistä kilpailua ja saavuttaa siten parempi palvelutaso sekä säästöjä kuluttajille ja valtiolle, aloitteessa kerrotaan.

Vartia julkaisi aloitteen Puheenvuoron blogissaan. Hänen mukaansa lääkelain muuttamisella voitaisiin saada aikaan merkittäviä säästöjä.

–Juha Sipilän hallitus tavoittelee valtion lääkekorvauksiin 150 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä vuodesta 2017 alkaen. Merkittävä osa säästöistä voitaisiin saavuttaa apteekkijärjestelmää uudistamalla. Tämä vaihtoehto ei kuitenkaan ole ollut esillä hallituspuolueiden harkitsemissa säästökeinoissa, Vartian aloitteessa todetaan.

Vartia nostaa esimerkin Norjasta, missä oli Suomen kaltainen apteekkijärjestelmä vuoteen 2003 asti.

–OECD:n raportin mukaan lääkkeiden vähittäishinnat ovat Norjassa Pohjoismaiden alhaisimmat, apteekkien lukumäärä on kaksinkertaistunut, eikä yhtään syrjäseudulla sijaitsevaa apteekkia ole suljettu ainakaan ensimmäisen seitsemän vuoden aikana. Lisäksi apteekkien keskimääräiset aukioloajat pidentyivät, Vartia kertoo.

Lakialoitteessa Vartia ehdottaa, että apteekkilupien tarveharkinnasta luovutaan, ja apteekkilupa myönnetään kaikille nykyisinkin käytössä olevat pätevyysvaatimukset täyttäville hakijoille.

Vartian mukaan kilpailurajoitusten vähentäminen lisäisi kilpailua ja kannustaisi apteekkeja toimimaan tehokkaammin.

–Apteekit kilpailisivat edelleen hinnan ohella myös laadulla, kuten muutkin yritykset. Jyväskylän yliopiston taloustieteen professori Ari Hyytinen on arvioinut, että apteekkitoimilupien haltijat nauttivat vuodessa noin 90-100 miljoonan euron ylisuurista voitoista. Ylisuuret voitot liittyvät todennäköisesti siihen tapaan, jolla alalle tuloa rajoitetaan lainsäädännöllä ja jolla lääkkeiden hintoja Suomessa säädellään, Vartian aloitteessa todetaan.

Aloitteen mukaan kilpailun vapauttaminen toisi kaivattuja kustannussäästöjä, joista merkittävä osa kohdistuisi valtiolle pienentyneinä lääkekorvausmenoina.

Vartia kommentoi lakialoitetta myös Twitterissä toivomalla, että saisi hallituspuolueiden keskustan, perussuomalaisten ja kokoomuksen tuen aloitteelle.

Apteekkariliiton hallituksessa istuva apteekkari Sirpa Peura arvosteli Vartian ehdotuksia apteekkien sääntelyn purkamisesta viime kesän Suomi Areena –tapahtumassa Porissa.

– Antero on populistipoliitikko, joka heittelee vähän mitä sylki suuhun tuo, ottamatta vastaan informaatiota, Peura sanoi.

– Kieltäydyt ymmärtämästä sitä tosiasiaa, että apteekit eivät päätä lääkkeiden hinnoista vaan lääkeyritykset sen tekee, hän totesi.

Lue lisää aiheesta: ”Populistipoliitikko, kieltäydyt ymmärtämästä” – Näin Antero Vartia vastaa apteekkarin ryöpytykseen

Vartia väitteli syyskuussa aiheesta syyskuussa Apteekkariliiton toimitusjohtajan Merja Hirvosen kanssa.

Lue lisää aiheesta: Antero Vartian ja apteekkariliiton uusintaväittely: Apteekkien vapauttamisesta ”katvealueita” Suomeen

Hirvonen arvioi, että Suomeen tulisi ”katvealueita”, jos apteekkien sääntelystä luovuttaisiin. Hän kysyi Vartialta, miten valtakunnallinen apteekkiverkosto pidettäisiin voimassa, jos määräsääntelystä luovuttaisiin.

–Kyllähän paras taho tietämään kuinka monta apteekkia tarvitaan, ovat kuluttajat, joilla on kysyntää, Vartia vastasi.

–Se, että viranomainen ylhäältä käsin päättää kuinka monta apteekkia tarvitaan, missä ne sijaitsevat ja ketkä niitä saa pitää, on auttamatta tehoton. Meillä on ollut kaksi järjestelmää, joissa näin on toimittu. Toinen on taksit, jossa nyt luovutaan sääntelystä. Jäljelle jää vain apteekkiala, hän lisäsi.