Tuore väitöstutkimus kertoo, että 400-luvulla ennen ajanlaskun alkua eläneet ateenalaiset karkottivat keskuudestaan normien rikkojia niin sanotun ostrakismoksen välityksellä. Väitöksestä uutisoi Tekniikka&Talous.

Ostrakismos oli järjestelmä, jonka välityksellä ateenalaisilla oli tilaisuus karkottaa joka vuosi yksi henkilö kymmenen vuoden määräajaksi. Karkotettava henkilö määräytyi kansanäänestyksen perusteella ja käytännössä kohteiksi valikoitui tunnettuja poliitikkoja.

Oulun yliopiston tiedotteen mukaan filosofian maisteri Suvi Kuokkasen tutkimus lähestyy ostrakismos-järjestelmää tuoreesta näkökulmasta. Tutkimus nostaa esiin ennen kaikkea karkottajien näkökulman tulkitsemalla äänestysliuskoina toimineita saviruukun sirpaleita ja vertaamalla niitä kreikankielisistä kirjallisista lähteistä saatavaan tietoon.

Tutkimus haastaa niiden antiikintutkijoiden näkemykset, joiden mukaan ostrakismos kehitettiin ja sitä käytettiin ennen kaikkea poliittisiin tarpeisiin. Väitöksen mukaan ostrakismoksen käyttämisen yhteydessä keskeistä oli monivivahteinen hybriksen käsite: se ymmärrettiin sekä julkeaksi jumalten uhmaamiseksi että yhteisön moraalisten ja sosiaalisten sääntöjen tahalliseksi rikkomiseksi, ja sen uskottiin johtavan jumalalliseen rangaistukseen. Ateenalaiset pyrkivät ostrakismoksen keinoin samaan aikaan hallitsemaan ylimielistä tai uhmakasta yksilöä, ja toisaalta alistamaan tämän yhteisön moraalisille ja sosiaalisille normeille.

Tutkimustulosten mukaan ateenalaiset puuttuivat ostrakismoksella henkilön vihamielisiin ja yhteisönvastaisiin aikeisiin ennaltaehkäisevässä hengessä – ennen väkivallan leviämistä poliittiselle tasolle.

Filosofian maisteri Suvi Kuokkanen väittelee Oulun yliopistossa keskiviikkona 12.7.2017. Lähde: Tekniikka&Talous