Erityisiä leikkauslistoja ei välttämättä tarvitse laatia, vastaa keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen valtiovarainministeriön virkamiesten linjaukseen leikkauspolitiikan jatkamisesta ensi vaalikaudella.

VM:n virkamiesraportti vaatii ensi vaalikaudelta kokonaisuutena kahden miljardin euron sopeutustoimia, joiden painotuksen tulisi olla menoleikkauksissa ja menojen kasvun hillitsemisessä. Lue lisää: VM: Painopiste leikkauksiin – Seuraavan hallituksen sopeutettava 500 miljoonalla vuodessa

”Kun hyvää työllisyyskehitystä onnistutaan oikeanlaisella politiikalla jatkamaan myös ensi vaalikaudella, erityisiä leikkauslistoja ei tarvitse laatia. Sen sijaan on panostettava koulutukseen ja tuotekehitykseen, joilla luodaan tulevaisuuden menestystä”, Kaikkonen vastaa vaatimukseen.

”Talouden nk. kestävyysvajetta korjataan parhaiten työllisyyttä edelleen nostamalla. Keskustalla on valtiovarainministeriötä vahvempi tavoite 75% työllisyysasteesta jo ensi vaalikaudella (VM:llä 2025). Tämä tarkoittaisi 2,5 % parannusta nykyiseen työllisyyden tasoon.”

Virkamiesten mukaan Suomen tulisi 2020-luvun loppuun mennessä tavoitella julkisen talouden vahvistamista rakenteellisten uudistusten avulla yhteensä noin viidellä miljardilla eurolla. Tavoitteeseen voitaisiin päästä, jos varmistetaan, että maakunta- ja sote-uudistus todella hillitsee kustannusten kasvua tavoitellut kolme miljardia euroa ja hallitus päättää toimista, joiden avulla työllisyysaste voi nousta 75 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä, raportissa todetaan.

”Kestävyysvajeen osalta olennaista on sote-uudistuksen hyväksyminen eduskunnassa tänä keväänä ja sen toimeenpano ensi vaalikaudella. Viivästyksiin ei ole enää varaa”, Kaikkonen linjaa.

VM:n mukaan kolmen prosenttiyksikön kasvu työllisyysasteessa – joka viimein on noussut hallituksen tavoittelemaan 72 prosenttiin – edellyttäisi noin 100 000 työllisen lisäystä nykytasolta. Keskustajohtaja Kaikkonen huomauttaa, että nykyisen hallituksen aikana työllisyysaste on jo noussut 4,5 prosenttiyksikköä.

”Yritysten kasvun mahdollistaminen ja uusien työpaikkojen luominen ovat keskeinen keino vahvistaa kasvua ja rahoittaa satsaukset julkista taloutta vaarantamatta.”

Kaikkonen linjaa, että työnteon ja pk-yrittämisen verotusta olisi maltillisesti kevennettävä.

”Samaan aikaan esimerkiksi ympäristöön ja terveyteen liittyviä haittaveroja voidaan hieman kiristääkin.”

LUE LISÄÄ:

”42%, maailman korkeimpia veroasteita jo nyt” – VM:n uusi verolinja säikäytti työnantajat

”Punaviherhipit ovat soluttaneet valtiovarainministeriön”