Pääministeri Antti Rinne (sd) puhui keskiviikkona Euroopan parlamentissa Strasbourgissa Ranskassa. Hän esitteli tilaisuudessa Suomen puheenjohtajuuskauden teemat.

Suomen prioriteetteja ovat EU:n globaali johtajuus ilmastotoimissa, yhteisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen, EU:n kilpailukyky ja sosiaalinen eheys sekä kansalaisten kokonaisturvallisuus.

Suomi haluaa muun muassa, että EU sitoutuu hiilineutraaliuden saavuttamiseen vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteena on, että Suomen kaudella vuoden 2019 loppuun mennessä laaditaan suunnitelma siitä, miten se voidaan toteuttaa.

Oikeusvaltioperiaatteen ja arvojen osalta Suomi haluaa vahvistaa oikeusvaltiovälinettä ja ennalta ehkäistä ongelmia. Suomen tavoitteena on luoda mekanismi, jossa EU:n rahoitus kytketään oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen.

”Euroopan unioni on ennen kaikkea arvoyhteisö. Se ei ole varasto, josta voi noutaa vähän sananvapautta ja ihmisoikeuksia samalla, kun lehdistönvapaus ja riippumattomat tuomioistuimet jätetään sinne lojumaan. Länsimaiset demokratiat eivät toimi näin”, Rinne linjasi.

Suomi haluaa luoda EU:lle pitkän aikavälin strategian kestävän kasvun edistämiseksi ja esimerkiksi nostaa eurooppalaisen koulutuksen ja tutkimuksen maailman parhaaksi.

Sen saavuttamiseksi pitäisi lisätä esimerkiksi opiskelijavaihtoa ja harkita eurooppalaisen superyliopiston perustamista.

Suomen kaudella EU:ssa jatketaan neuvotteluita EU:n monivuotisesta budjetista. Suomen tavoite on saada neuvottelut valmiiksi vuoden loppuun mennessä.