Pääministeri Antti Rinne (sd) kertoi eduskunnan kyselytunnilla mahdollisesta korotuksesta pienituloisten naiseläkeläisten eläkkeisiin. Rahat ”irrotettaisiin” eläkerahastoista.

Rinteen mukaan Suomessa on naisia, ”jotka ovat kärsineet siitä, että perhevapaajärjestelmän puitteissa ei ole eläkettä kertynyt”. Näitä pieniä eläkkeitä tullaan korjaamaan, hän linjasi viitaten vaalilupaukseen eläkkeistä.

”Tähän liittyy se, että halutaan käydä myöskin työeläkejärjestelmän osapuolten välillä keskustelu siitä, voisiko työeläkerahastoja käyttää myöskin tämän ongelman korjaamiseen. Siellä on noin 200—300 miljoonan euron tarvetta siihen korjaamiseen. Lähtökohta on se, että näillä rahoilla, ilman että työeläkejärjestelmä millään tavalla vaarantuu, voitaisiin korjata näitten pienituloisten, pitkää työuraa tehneiden, ahkerien naisten eläkettä”, Rinne kertoi eduskunnalle.

Kokoomusedustaja Sari Sarkomaa oli tiedustellut, aikooko hallitus kattaa pienimpien eläkkeiden korottamisen leikkaamalla ”eläkejärjestelmän sisällä” työeläkkeistä. Rinne kiisti tämän ja viittasi keinonaan juuri työeläkerahastoihin.

”Edustaja Sarkomaa, vuoteen 2005 asti eläkejärjestelmä ei tunnistanut laisinkaan perhevapailla olevien, pääsääntöisesti naisten, oikeutta eläkkeeseen sen perhevapaan ajalta. 2005 kolmikantainen järjestelmä tuotti tuloksen, jossa sovittiin, että 550 euroa lasketaan eläkekertymään kuukausittain perhevapaan ajalta. Tätä ennen eläkettä kerryttäneiltä naisilta se eläkeoikeus puuttuu, ja sitä pitää korjata työeläkejärjestelmän puitteissa, jos se on mahdollista yhteistyössä kolmikannassa selvittää ja viedä eteenpäin. Sitä tämä hallitus tulee viemään eteenpäin”, Rinne jatkoi esittelyään.

Sarkomaan mukaan työeläkejärjestelmässä ei ole ylimääräistä rahaa, ”jos te ette leikkaa poliisien, sairaanhoitajien ja opettajien eläkkeitä, jolloin te leikkaatte meidän lastemme ja lastenlastemme eläkkeitä”.

”Tai te nostatte työeläkemaksuja, mikä sitten vaikeuttaisi työllisyyskehitystä ja johtaisi siihen, että vaarannatte joka tapauksessa työeläkejärjestelmän. Pidän tätä erittäin vakavana. Tämä on historian ensimmäinen kerta, kun istuva hallitus laittaa kätensä työeläkejärjestelmän taskuun, jotta istuvan pääministerin tekemät vaalilupaukset voitaisiin lunastaa”, Sarkomaa syytti.

Myös Ben Zyskowicz (kok) kyseli saman perään.

”Pääministeri Rinne mainitsi, että kyse on muutaman sadan miljoonan euron erästä. Onko olemassa jotain sellaista rahaa, että kun sieltä otetaan muutama sata miljoonaa, se ei ole mistään pois?”

Rinteen vastauksen mukaan eläkejärjestelmässä on ”211 miljardia euroa nyt karkeasti ottaen rahastoitua rahaa”. Rinteen mukaan hänen arvionsa asiantuntijakeskusteluiden pohjalta ”lähtee liikkeelle siitä, että työeläkejärjestelmästä voidaan irrottaa näitten pienituloisten naisten eläkkeisiin tietty summa rahaa, jolla voidaan korjata eläkejärjestelmän puitteissa syntyneitä ongelmia näitten pienituloisten naisten tulotasossa”.

”Uskon, että tämä neuvottelemalla voidaan löytää”, Rinne päätti.

Rinteen avauksesta uutisoi ensin Helsingin Sanomat.

LUE MYÖS: