Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) antaa aika kylmän arvion Sipilän hallituksen päättämästä aktiivisuusmallista.

Vuoden 2018 alusta voimassa olleen aktiivimallin tavoitteena on lisätä työllisyyttä kannustamalla työttömiä aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen työnhaussa koko työttömyysjakson ajan.

Suomen ongelmallisessa yli sadantuhannen pitkäaikaistyöttömän tilanteessa Juha Sipilän (kesk) hallitus asetti vuoden 2016 keväällä valtiosihteeri Martti Hetemäen johtaman työmarkkinakeskusjärjestöjen ja hallituksen kolmikantatyöryhmän, jonka tehtävänä oli uudistaa työttömyysturvaa keinolla, jotka lisäisivät työllisyyttä vähintään 10 000 työpaikalla.

Työryhmä ei päässyt yksimielisyyteen keinoista, joten Hetemäki jätti erimielisen raportin. Hallitus päätti kuitenkin viedä uudistusta eteenpäin eli vuoden 2018 alusta tuli voimaan työttömien aktiivimalli.

Malli sai heti voimaan tullessaan niin oppositiolta kuin työntekijäjärjestöiltä tyrmäävän vastaanoton. SDP:n hallitustunnustelija ja puheenjohtaja Antti Rinne lupasi kaataa aktiivimallin, kun hänen puolueensa pääsee valtaan.

Nyt jos koskaan aktiivimallin kaataminen tuleekin olemaan lähellä, jos Rinne onnistuu hallitustunnustelussaan.

”Ei pystytä arvioimaan”

Lisäapua kaatamiseen Rinne saa VATT:in uudesta tutkimuksesta ”Aktiivimalli ja ansiosidonnainen työttömyysturva”.

VATT:in arvion mukaan työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuminen kasvoi selvästi käyttöönoton jälkeen ja myös työttömyyden aikainen työskentely ja työttömyysturvalta poistuminen yleistyivät viime vuonna.

”Osittain kyse lienee [yleisen] työllisyystilanteen paranemisen vaikutuksesta”, VATT:in tutkijat Tomi Kyyrä, Hanna Pesola ja Roope Uusitalo kirjoittavat.

”Uudistuksen tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta keskeistä on aktiivimallin vaikutus työllisyyteen. Työllisyysvaikutuksia ei kuitenkaan tässä vaiheessa vielä pystytä arvioimaan muun muassa aineistorajoitteiden takia.”

Tutkijoiden mukaan aktiivimallin työllisyysvaikutukset riippuvat myös siitä, missä määrin palveluihin osallistuminen edistää työllistymistä.

”Vaikka palveluihin osallistuminen näyttäisi kasvaneen uudistuksen jälkeen, on toistaiseksi epäselvää, onko tämä edistänyt työllistymistä avoimille työmarkkinoille”, tutkijat toteavat.

Aika näyttää

Aika näyttää, mitä tapahtuu seuraavaksi. Eduskunta edellytti hyväksyessään lain, että sen vaikutuksia tulee seurata tarkasti.

Luovutaanko aktiivimallista kokonaan vai korjataanko sen valuvikoja edelleen muun muassa sen suhteen, että eri TE-toimistoilla eri alueilla on rajallinen kyky järjestää työttömille minkäänlaisia aktiviteettejä.

Ainakin pitkäaikaistyöttömien määrä on toki pudonnut selvästi vuoden 2016 yli 120 000 henkilöstä tämän vuoden maaliskuun hieman päälle 60 000 henkilöön.

VATT:in tutkijat toteavat kuitenkin selkeästi, että tämä on juuri ongelma mallin vaikutuksia selvitettäessä: vaikutusten arviointi on vaikeaa, koska malli koski lähes kaikki työttömiä ja koska malli otettiin käyttöön noususuhdanteessa.