Pääministeri Antti Rinteen (sd) mukaan Suomen EU-puheenjohtajakauden painopiste on EU:n globaali ilmastojohtajuus.

”Se tarkoittaa sitoutumista ilmastoneutraalisuuteen vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteena on, että keskeiset elementit tälle suunnitelmalle olisi sovittu Eurooppa-neuvostossa vuoden 2019 loppuun mennessä”, Rinne sanoi eduskunnalle keskiviikkona antamassaan pääministerin ilmoituksessa.

Pääministeri korosti, että ilmastonmuutoksen vastaiset toimenpiteet on tehtävä sosiaalisesti oikeudenmukaisesti.

”Ne tulevat näkymään kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. On luotava kestävää kasvua ja lisättävä työllisyyttä, esimerkiksi bio- ja kiertotalouden avulla. Aktiivinen teollisuuspolitiikka ja palvelusektorin sekä digitaalisen talouden kehittäminen luovat pohjaa uuden ajan taloudelle.”

Suomi haluaa Rinteen mukaan puheenjohtajamaana vahvistaa ja kehittää EU:n oikeusvaltiovälineitä.

”Meidän pitää löytää tehokkaampia keinoja varmistaa yhteisten arvojen kunnioittaminen EU:ssa. On jatkettava neuvotteluja keinoista, joilla EU-varojen vastaanottaminen ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen voitaisiin kytkeä tiiviimmin yhteen.”

Rinne huomautti, että sisämarkkinat ovat Euroopan unionin ydintä, ja niiden on kohdeltava reilusti kaikkia työntekijöitä. Hän linjasi, ettei työehtojen polkeminen saa olla kilpailutekijä.

”On järkevää arvioida yhdessä työn uusien muotojen aikaansaamia tarpeita ja tarvittaessa päivittää sääntöjä vastaamaan nykypäivää”, pääministeri totesi.

Rinteen mukaan EU:n tulee tavoitella globaalin arvojohtajan asemaa, mikä edellyttää aktiivista vuoropuhelua ja yhteistyötä kumppaneiden kanssa maailmanlaajuisesti.

”Sääntöpohjaisella vapaakaupalla voidaan varmistaa, että kansainvälisen kaupan pelisäännöissä näkyvät meille tärkeät asiat, kuten kestävä kehitys ja työntekijöiden oikeudet. Jos EU ei ole mukana määrittelemässä näitä sääntöjä, sen tekee joku muu,” hän sanoi.

Suomen kädenjälki näkyy Rinteen mukaan EU:n uusissa painopisteissä, joita ovat vastuullinen ilmastopolitiikka, kestävä kehitys, sosiaalinen ulottuvuus, oikeusvaltion puolustaminen ja turvallisuus. Suomi on ensimmäinen puheenjohtaja, joka alkaa jalkauttaa painopisteistä viime huippukokouksessa tehtyä suunnitelmaa.

Rinteellä oli puheessaan piikki myös EU:n arvostelijoille.

”Kiistanalaisten asioiden kohdalla kuulee usein sanottavan, että siellä Euroopan unionissa tehtiin sellainen ja sellainen päätös. Vaikeuksien hetkillä sanotaan, että EU:n pitäisi toimia nopeasti. Tällä tavalla puhuville haluan muistuttaa, että he puhuvat itsestään. EU ei ole siellä jossakin. EU on täällä. EU ei ole ne siellä. EU olemme me.”

Suomen kausi EU:n puheenjohtajana alkaa ensi maanantaina 1. heinäkuuta.