Polttoaineista 250 miljoonaa euroa, tupakasta 200 miljoonaa. Muun muassa tällaisilla veronkiristyksillä Antti Rinteen (sd) maanantaina esitellyssä hallitusohjelmassa kerätään valtiolle lisää verotuloja.

Hallitusohjelman mukaan verotuloja lisättäisiin kaikkiaan 730 miljoonalla eurolla. Tällä tulojen lisäyksellä katetaan osittain 1,2 miljardin euron pysyvät menolisäykset, jotka hallitus syntyessään tekee. Lisätukea Rinteen viisikko toivoo työllisyyden kasvusta.

LUE MYÖS: Uutta tietoa Rinteen hallituksen ministerisalkuista – Yllätysnimi paljastui

Yllä kuvassa ja alla listattuna joitakin Rinteen hallitusohjelmaan kirjatuista veromuutoksista ja -linjauksista. Summat ovat miljoonia euroja vuodessa.

Polttoainevero + 250 milj. e

”Fossiilisten polttoaineiden verotusta korotetaan kuluttajahintojen ennustetun nousun mukaisesti 250 miljoonalla eurolla vaalikauden aikana. Vaikutus pienituloisille otetaan huomioon tuloverotuksen ja etuustasojen muutoksilla.”

Tupakkavero + 200

”Hallitus jatkaa tupakka- ja nikotiinituotteiden asteittaisia veronkorotuksia yhteensä 200 miljoonalla eurolla tulevan hallituskauden aikana. Vero-ohjauksella edistetään kansanterveyttä.”

Lämmityspolttoaineet + 100

”Alennetaan verotukea yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa sekä korotetaan verotasoa lämmityspolttoaineissa niin, että verotulot kasvavat yhteensä 100 miljoonaa euroa vaalikauden aikana.”

Solidaarisuusvero + 100

”Jatketaan niin kutsuttua solidaarisuusveroa hallituskauden loppuun.”

Kotitalousvähennys + 95

Kotitalousvähennyksen osuutta työkorvauksissa lasketaan 40 prosenttiin ja palkoissa 15 prosenttiin. Lisäksi kotitalousvähennyksen enimmäismäärää alennetaan 2 250 euroon. Muutos lisää verotuottoja vuositasolla noin 95 miljoonaa euroa.

Asuntolainan korkovähennysoikeus poistuu + 70

Oman asunnon asuntolainan korkojen verovähennyksistä on luovuttu asteittain. Jäljelle jäänyt verovähennys poistuu kokonaan hallituskauden aikana.

Alkoholivero + 50

”Hallitus jatkaa alkoholiveron maltillisia korotuksia 50 miljoonalla eurolla ottaen huomioon toimintaympäristön muutokset niin, että vaikutukset matkustajatuontiin seurataan.”

Alv-verovapauden poisto + 40

”Poistetaan arvonlisäveron verovapaus alle 22 euron arvoisilta EU:n ulkopuolelta tuoduilta tuotteilta viimeistään vuoden 2021 alusta. Tämä lisää arvonlisäveron verotuottoa arviolta noin 40 miljoonaa euroa. Kuljetuspäästöjen vähentämisen lisäksi uudistus vähentää harmaata taloutta sekä parantaa kotimaisen kaupan kilpailukykyä.”

Virvoitusjuomavero +25

”Hallitus korottaa 25 miljoonalla eurolla virvoitusjuomaveroa painottaen korotuksen sokeripitoisiin juomiin. Tällä vahvistetaan veron kansanterveydellistä ohjausvaikutusta. Hallitus selvittää, voisiko veron rakennetta muuttaa siten, että marja- ja hedelmämehut rajataan pois veron piiristä.”

Uusi terveysvero

”Hallitus selvittää mahdollisuuden ottaa käyttöön kansanterveyttä edistävän veron, joka kohdistuisi esimerkiksi sokeriin. Hallitus vaikuttaa myös EU:ssa siihen, että uudenlaisia terveyttä edistäviä veroja voidaan ottaa käyttöön.”

Lähdevero

”Hallitus selvittää, onko veropohjan tiivistämiseksi mahdollisuus ottaa käyttöön ulkomaisten rahastojen (ja muiden osinkoveroista vapautettujen yhteisöjen) saamille osingoille 5 prosentin lähdevero vuoteen 2022 mennessä.”

Alv-alarajan muutos - 20

”Suomi hakee EU:lta poikkeuslupaa yritysten arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nostamiseksi 15 000 euroon, jolla pyritään keventämään pienyrittäjien hallinnollisia velvoitteita.”

Palkkaverotuksen kevennys -200

”Hallitus ei pidä tarkoituksenmukaisena ansiotulojen veron yleistä keventämistä tilanteessa, jossa talous kasvaa normaalilla tavalla. Hallitus varaa kuitenkin 200 miljoonaa euroa maltilliseen tuloveron kevennykseen, jolla korvataan osaltaan pieni- ja keskituloisiin palkansaajiin, eläkeläisiin ja yrittäjiin kohdistuvia välillisten verojen korotuksia. Ansiotuloverotukseen tehdään ansiotason nousua ja inflaatiota vastaava tarkistus vuosittain.”

Lisäksi hallitus selvittää mahdollisuutta ottaa käyttöön valtion tuloverotuksen yhteydessä toteutettava työtulotuki vuoteen 2022 mennessä. Se tarkoittaisi, että ansiotulovero voi olla negatiivinen pienituloisille palkansaajilla, eläkeläisillä ja yrittäjillä.

Veronkiristyksillä on tarkoitus rahoittaa muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluiden parannuksia sekä perusturvan tasonkorotuksia, joista Rinteen hallitusohjelmassa linjataan. Lue tarkemmin: Antti Rinne julisti: ”Se on 50 euroa puhtaana käteen”

LUE MYÖS:

Uutta tietoa Rinteen hallituksen ministerisalkuista – Yllätysnimi paljastui

Tässä on hallituksen ministerijako – Vihreille ja keskustalle näkyvät paikat, hallituksessa myös tiedeministeri

Antti Rinne: Talouskasvua haetaan nyt kestävästi – Tavoitteena 60 000 uutta työllistä

Juha Sipilä: ”Yhtenä iltana lähdin niska höyryten – lopputulos yllätti”