Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes kommentoi Twitterissä pääministeri Antti Rinteen (sd) eläkeavausta.

Rinne kertoi eduskunnan kyselytunnilla mahdollisesta korotuksesta pienituloisten naiseläkeläisten eläkkeisiin. Rahat ”irrotettaisiin” eläkerahastoista.

LUE MYÖS:

”Tähän liittyy se, että halutaan käydä myöskin työeläkejärjestelmän osapuolten välillä keskustelu siitä, voisiko työeläkerahastoja käyttää myöskin tämän ongelman korjaamiseen. Siellä on noin 200—300 miljoonan euron tarvetta siihen korjaamiseen. Lähtökohta on se, että näillä rahoilla, ilman että työeläkejärjestelmä millään tavalla vaarantuu, voitaisiin korjata näitten pienituloisten, pitkää työuraa tehneiden, ahkerien naisten eläkettä”, Rinne kertoi eduskunnalle.

LUE MYÖS:

Siimes toteaa, että ilman lisäkustannuksia asiaa ei voida hoitaa Rinteen esiin ottamalla tavalla.

”Ei tällaista tietenkään voi tehdä niin, etteikö olisi joltakin pois. Rahastoissa on kaikkien ikäluokkien rahaa. Ja kukin ikäluokka ensin kartuttaa ja sitten eläkkeellä ollessaan purkaa näitä varoja. Eli kaikilla rahastoiduilla varoilla on jo oma käyttötarkoituksensa”, Siimes kommentoi.

”Eli ainoa tasku, josta tämä voitaisiin ottaa, on meidän tänään ja tulevaisuudessa työssäkäyvien ja meidän työnantajiemme lompakko. Eli eläkemaksuja olisi tämän takia korotettava joko nyt tai tulevaisuudessa. Tarkoittaisi siis käyntiä työikäisten ja nykyisten nuorten kukkarolla”, Siimes jatkaa.

”Ei halua provosoitua. Mutta mielelläni kyllä kuulisin, millä logiikalla nämä varat voitaisiin irrottaa työeläkerahastoista. Työeläkkeissä jokainen, joka osallistuu rahoitukseen, saa myös aikanaan eläkettä. Takautuvan uudelleenjaon ajatus sille vierasta”, Siimes myös toteaa.

Rinne huomautti torstaina, että vuoteen 2005 asti eläkejärjestelmä ei tunnistanut lainkaan perhevapailla olevien eli pääsääntöisesti naisten oikeutta eläkkeeseen perhevapaan ajalta.

”2005 kolmikantainen järjestelmä tuotti tuloksen, jossa sovittiin, että 550 euroa lasketaan eläkekertymään kuukausittain perhevapaan ajalta. Tätä ennen eläkettä kerryttäneiltä naisilta se eläkeoikeus puuttuu, ja sitä pitää korjata työeläkejärjestelmän puitteissa, jos se on mahdollista yhteistyössä kolmikannassa selvittää ja viedä eteenpäin. Sitä tämä hallitus tulee viemään eteenpäin”, Rinne sanoi.

LUE MYÖS KOMMENTTI:

Siimes toteaa, että sosiaaliturva on yksilöllinen.

”Työeläke kertyy ja on aina kertynyt ainoastaan ansiotyöstä. Ja siis vain sille, joka tuon ansiotyön on tehnyt. [Vuodesta] 2005 kertynyt myös äitiys- ja vanhempainvapaan ajalta. Tätä ei mielestäni voi muuttaa takautuvasti ilman lisäkustannuksia”, Siimes sanoo.

Siimeksen mukaan takuu- ja kansaneläkkeen avulla voidaan korjata niiden tilannetta, joiden työuran aikaiset ansiot ovat jääneet pieniksi.

LUE MYÖS: